Modeling of contact wire’s de-iceing phenomena using artificial neural networks

Marek Dudzik,

Paweł Trębacz,

Vasyl I. Hudym

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki aproksymacji temperatury oblodzonego przewodu podczas procesu jego nagrzewania w celu roztopienia osadu. Do aproksymacji wykorzystano sztuczną sieć neuronową (SSN) dwuwarstwową typu feedforward, zaimplementowaną w środowisku Matlab. Uzyskane wyniki aproksymacji są zadowalające, niemniej istnieje możliwość ich polepszenia.

The article presents results of iced wire’s temperature approximation during process of heating this wire to melt ice. This approximation was implemented in Matlab using a two-layer feedforward artificial neural network (ANN). The results of the approximation are acceptable, but it is possible to improve them.

Słowa kluczowe: topienie oblodzenia, oblodzony przewód, sztuczne sieci neuronowe , melting of ice, iced wire, artificial neural network
References

[1] Bartman J., Podstawowe funkcje biblioteki narzędziowej ”Neural Network Toolbox. Version 5” pakietu MATLAB v.6,Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Elektrotechniki i Informatyki, online.

[2] Dudzik M., Drapik S., Prusak J., Approximation of overloads for a selected tram traction substation using artificial neural networks, Technical Transactions, 3-E/2016, 39–50.

[3] Dudzik M., Drapik S., Prusak J., Kobielski A., Studium efektywności zastosowania sieci neuronowych w badaniach obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych,                MET'2013: 11th International Conference „Modern Electric Traction”, Poland, Warszawa 2013, 176–180.

[4] Hudym V., Jagiełło A., Prusak J., Chrabąszcz I. Trębacz P., Kaczmarczyk A., Metodyka usuwania oblodzenia z sieci trakcyjnej, Logistyka 6/2015, 1055–1062.

[5] Hudym V., Jagiełło A., Prusak J., Chrabąszcz I. Trębacz P., Preventing the formation of ice on the catenary lines, Technical Transactions, 3-E/2016, 173–184.

[6] Kobielski A., Drapik S., Dudzik M., Prusak J., Wstępne studium efektywności zastosowania sieci neuronowych w badaniach obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych. TTS Technika Transportu Szynowego, 10/2014, 40–43.

[7] Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D., Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.

[8] Malina A., Dudzik M., Wykorzystanie algorytmów sieci neuronowych w celu zmniejszenia amplitud wahań momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego w metodzie sterowania wektorowego DTC, Elektrotechnika w zastosowaniach trakcyjnych, Kraków 2014, 281–294.

[9] Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydaw. RM, Kraków 1992.