Selected operating problems of central pumps

Łukasz Dragun,

Jerzy Jaroszewicz,

Leszek Radziszewski,

Vladimir Antoniuk

Abstrakt

The article presents problems of maintaining the Z-type supply pumps and network operated in ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Heat Segment, Białystok Branch with the use of thermovision and vibrodiagnostic studies. The practical aim is to select parameters of the supply pumps (multistage) which ensure energy efficient operation despite a serious operational wear - a 20-year working period. Commissioning of a Z-type feed pump and thermovision tests of selected machine construction elements constituted the subject of the research.

Słowa kluczowe: centrifugal pumps, feed pumps
References

[1]     Jaroszewicz J., Jermołaj M., Ostapkowicz P., Łapiński R., Wpływ masy czujnika na pomiar drgań własnych płyty kołowej utwierdzonej na obwodzie, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, No. 140, Budowa i Eksploatacja Maszyn, z. 8, 2001.

[2]   Jaroszewicz J., Kopciewski S., Modernizacja promieniowych uszczelnień gazowych, zwłaszcza wodorowych w generatorach, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne, No. 132, Budowa i Eksploatacja Maszyn, No. 7, 2000, 139–148.

[3] Jaroszewicz J., Kopciewski S., Energooszczędna eksploatacja pomp wirowych, zwłaszcza w energetyce i ciepłownictwie, Przegląd Mechaniczny, 2001.

[4]   Jaroszewicz J., Kopciewski S., Niewyważenie hydrauliczne jako źródło niesprawności w diagnostyce drganiowej pomp wirowych, Przegląd Mechaniczny, 2003.

[5]   Jaroszewicz J., Zoryji L., Metody analizy drgań i stateczności kontynualno-dyskretnych układów mechanicznych, Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej No 54, Białystok, 1997.

[6]   Jędral W., Pompy wirowe odśrodkowe. Teoria, Podstawy projektowania, Energo-oszczędna eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

[7]   Jędral W., Rekonstrukcja uszczelnień wewnętrznych sposobem na energooszczędną eksploatację pomp wirowych, Gospodarka Paliwam i Energią, No. 6, 1995.

[8] Łączkowski R., Drgania elementów turbin cieplnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.

[9]  PN-IEC 34-14 Maszyny elektryczne wirujące. Drgania mechaniczne określonych ma-szyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych. Pomiar, ocena i wartości graniczne drgań.