Characterization of risk function in the analysis and assessment of water supply systems safety

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Abstrakt
Safety is a term referring to lack of threat, guarantee of liquidation or minimizing threats. With regard to drinking water, consumer safety is understood as the probability of avoiding threat resulting from consuming water with quality that is incompatible with applicable normative or lack of water. However, an assumption that the measure of loss of safety is a risk function has become the paradigm. The classical definition of risk implies that it means the possibility of loss, harm with a certain probability. At the same time, there is a term of uncertainty which means lack of certainty and often refers to lack of safety. The main purpose of this paper is to present methods of analysis and risk assessment and the characterization of risk function in probabilistic and fuzzy (possibilistic) aspect.
Słowa kluczowe: risk, safety, water supply system
References

[1] Bajer J., Zagrożenia dla ilości i jakości wody dostarczanej odbiorcom, Wodociągi–Kanalizacja, 6(52), 2008, 40–43.
[2] Cichoń T., Królikowska J., The impact of some external factors on the metrological properties of a water meter, Technical Transactions, 1-Ś/2015, 3–11.
[3] Haimes Y.Y., Risk analysis of fracture and failure, Mat Reserch Innvation, 1998, 16–21.
[4] Haimes Y.Y., Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley, London 2015.
[5] Hrudey S.E., Hrudey E.J., Safe drinking water. Lessons from recent outbreaks in affluent nations, IWA Publishing, New York 2004.
[6] Iwanejko R., Lubowiecka T., Analiza ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę studium zagrożeń, Czasopismo Techniczne, 7-Ś/2003, 153–168.
[7] Kaplan S., Garrick B.J., On the quantitative definition of risk. Risk Analysis, 1(1), 1981, 11–27.
[8] Kleiner Y., Rajani B.B., Sadiq R., Failure risk management of buried infrastructure using fuzzy-based techniques. Journal of Water Supply Research and Technology, Aqua, 55(2), 2006, 81–94.
[9] Królikowska J., Królikowski A., Niezawodność bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej, Czasopismo Techniczne Środowisko, 1-Ś/2011, 101–111.
[10] Rak J., Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
[11] Rak J., Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo PAN – Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2005.
[12] Rak J., Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2009.
[13] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
[14] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Five – parametric matrix to estimate risk connected with water supply system operating, Environment Protection Engineering, 2, 2006, 37–47.
[15] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
[16] Rak J, Tchórzewska-Cieślak B., Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, 2013.
[17] Tchórzewska-Cieślak B., Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody. Ochrona Środowiska, l4, 2009, 57-60.
[18] Tchórzewska-Cieślak B., Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
[19] Wieczysty A. et al., Podnoszenie niezawodności komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. ,,Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę”, ed. A. Wieczysty, Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2, Kraków 2001.
[20] Zimoch I., Niezawodność bezpieczeństwa jako priorytet współczesnego zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów”, AQUA, Szczyrk 2009, 97–104.