Project of laboratory rectification column for periodic work

Justyna Jamróz,

Dawid Jankowski

Abstrakt
The paper presents a project of a rectification column working periodically for the production of ethyl alcohol. The project contains an assumption of a steady concentration of the distillate. Thee range of change in the reflux from 1.7 to 13 required to obtain that concentration was calculated. With 50 litres of feed containing 9 mol % ethanol, about 10 litres of distillate was obtained, which has 70 mol % ethanol. Ceramic Raschig rings with a diameter of 15 mm, which, in a column, occupy a height of 0.5 m, were used. The height of the entire column was 0.67 m.
Słowa kluczowe: rectification column, ethanol, heat balance column
References

[1] Łączyński B., Skrócony kurs gorzelnictwa rolniczego, Wydawnictwo Sigma-NOT, Warszawa 1993.
[2] Jarociński J., Jarosz K., Gorzelnictwo i drożdżownictwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
[3] Kupczyk A., Perspektywy rozwoju polskich gorzelni rolniczych, Rynki Alkoholowe v 7/2007, 60–65.
[4] Biernacka P., Metody kompleksowej analizy składu produktów ubocznych procesu fermentacji alkoholowej w półproduktach i produktach spirytusowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012.
[5] Ministerstwo Skarbu Państwa – Polski rynek wódki, http://www.msp.gov.pl/pl /przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomoscigospodarcze/28430,Polski-rynek-wodki.html (access: 10.06.2017).
[6] Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A., Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1971.
[7] AceChemPack – ceramiczne pierścienie Raschiga, http://www.tower-packing.com/ ceramic /ceramic_rasching_rings_random_packings.html (access: 10.06.2017).
[8] Ziółkowski Z., Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
[9] Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
[10] Ciborowski J., Inżynieria procesowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
[11] Raznjevic K., Tablice cieplne z wykresami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.
[12] Mojamaszyna – skraplacz, http://mojamaszyna.pl/chlodnica-destylator-3- metry-rurki-wezownicy-fi-10-i6600199556.html (access: 10.06.2017).
[13] Destylandia – zbiornik 60 l, http://destylandia.pl/index.php?id_product=2068
 &controller=product (access: 10.06.2017).