The complexity of a small town

Tingting Chen,

Justyna Kobylarczyk,

Michał Krupa,

Dominika Kuśnierz-Krupa

Abstrakt
The article presents deliberations about a small city as a desirable living environment of a multi-layered character focusing on sociological issues that take into account the lifestyle of the residents and their preferences. Environmental studies, which reflected the expectations of the residents regarding their living environment, proved to be very important for the matter of the paper. Another issue related to small cities is the architecture responsible for the vitality of the place, its character and intimacy. It often determines the attractiveness of the centre, its history and culture. The considerations provided by the authors were supported by urban analyses, interviews, literature studies and own observations regarding selected urban centres located in the Podkarpackie Voivodeship.
Słowa kluczowe: small cities, architecture, spatial arrangement
References

[1] Miejsca, nie-miejsca Marca Augea, J. Kobylarczyk, K. Paprzyca (eds.), Politechnika Krakowska, Kraków 2015.

[2] Rewers E., Post- polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2010.

[3] Kobylarczyk J., Ocena jakosci środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie “transformacji” w pierwszej dekadzie XXI wieku, Politechnika Krakowska, Kraków 2013;

[4] Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, ROSOŚK, Kielce 1994.

[5] Kuśnierz-Krupa D., Fundacje miejskie benedyktynów tynieckich w Małopolsce południowej w okresie średniowiecza/Town foundations of the Benedictine monastery in Tyniec in southern Lesser Poland during the Middle Ages, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.

[6] Kuśnierz K., Sieniawa. Historia rozwoju przestrzennego, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.

[7] Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D.,Revalorization of the town hall in Sieniawa, [in:] Structural Analysis of Historical Constructions, J. Jasieńko (ed.), Vol. 3., DWE, Wrocław 2012.

[8] Kuśnierz-Krupa D., Rewaloryzacja zabytków dziedzictwa kulturowego małych miast podkarpacia na przykładzie Sieniawy, JCEEA, Vol. XXX, No. 60 (4/13), 2013.

[9] Rykiel Z., Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, ”Prace geograficzne” No. 170, PAN IGiPZ, Wrocław 1999.

[10] Osenkowski Z., Zagórz nad Osławą. Z dziejów miasta i gminy, Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, Sanok 2006.

[11] Pawłowska K., Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.