Microspaces – an outline of typological research based on examples from Krakow

Dorota Wantuch-Matla

Abstrakt
In the complex systems of urban spaces one can find many places, which, owing to their small scale, are often treated a part of a larger whole. Whereas their borders are often blurred, their character allow for establishing them as a typological identity. Various “microspaces” play a significant role, often hidden or only temporarily arranged within a specific segment of a city space as its supplement, complement, or simply to make it more attractive. Observation of the transformations taking place in the public spaces of Krakow allows not only for the indication of the fact that such places exist and are being created, it also enables us to frame a sketch of their functional and spatial polymorphism. This article elaborates on some chosen examples of Krakow microspaces and their variants.
Słowa kluczowe: public urban space, microspaces, urban design
References

[1] Festiwal Kultury Żydowskiej, http://www.jewishfestival.pl/pl/kwartal-fkz (access: 12.12.2017).
[2] Feuerstein G., Tezy na temat architektury incydentalnej, [in:] Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, eds. transl. Kwaterko M., Krzaczkowski P., Bęc Zmiana, Warszawa 2016, 418–422.
[3] Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009.
[4] Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Monografia 438, seria Architektura, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
[5] Gyurkovich M., MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu, Wiadomości konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 29/2011, Wyd. Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Warszawa 2011, 34–41.
[6] Jopek D., Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku, Praca doktorska, Kraków 2014.
[7] Kayden J.S., Privately Owned Public Space: The New York Experience, John Wiley, New York 2000.
[8] Kosiński W., Paradygmat miasta 21 wieku, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016.
[9] Kosiński W., Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach modernizmu po 1945: idee, projekty, realizacje, Przestrzeń i Forma, Nr 20/2013, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, 35–94.
[11] Łakomy K., Ogrody w krajobrazach miast (cz. 2, od XVIII do XX w.), Czasopismo Techniczne. Architektura, 6-A/2012, 17–26.
[12] Montgomery Ch., Miasta szczęśliwe, Wysoki Zamek, Kraków 2015.
[13] Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, eds. transl. Kwaterko M., Krzaczkowski P., Bęc Zmiana, Warszawa 2016.
[14] Solà-Morales M. de, The Impossible Project for Public Space, [in:] In Favor of Public Space. Ten Years of the European Prize for Urban Public Space, Wyd. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona and ACTAR, Barcelona 2010, 25–28.
[15] Sudjic D., Język miast, Karakter, Kraków 2016.
[16] Tuan S.F., Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
[17] Wantuch-Matla D., Micro-spatial and urban ephemera: bottom-up and temporary initiatives in public space, [in:] Virtual City and Territory ."Back to the Sense of the City: International Monograph Book, Barcelona: Centre de Política de Sòl i Valoracions, Barcelona 2016, 712–722.
[18] Wantuch-Matla D., Przeobrażenia miejskich przestrzeni publicznych w Polsce a fundusze europejskie – województwo europejskie / Public space transformations in Poland and European funds – Lesser Poland Voivodeship, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury/Oddz. PAN w Krakowie, Tom XLV, PAN, Kraków 2017, 353–366.
[19] Ziehl M., Oβwald S., Practices in second hand spaces: Producing value from vacancy, Ephemera. Theory & Politics in Organisation [online magazin], Vol. 15(1), Ephemera editorial collective, 2015, 263–276, www.ephemeraweb.org (access: 22.11.2017).
[20] The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture. City, Technology and Society in the Information Age, eds. M. Gausa, V. Guallart et al., Wyd. Actar, Barcelona 2003.
[21] Pluta K., Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.