Adapting Cracow’s Stare Debniki area to the mobility needs of sight-impaired people

Krystian Banet,

Ewelina Stypułkowska

Abstrakt
An ageing society and the predicted increase in the visual impairment of older people requires attention to be paid to the accessibility and social inclusivity of urban spaces. This paper reviews spatial barriers with particular emphasis on the limited mobility of people with visual dysfunction. Furthermore, by the example of the Stare Dębniki area in Cracow, the paper includes improvement opportunities related to the accessibility of urban spaces. The detailed Let’s make noise project was developed at the ‘Przepis na miasto’ workshop.
Słowa kluczowe: blind, pedestrians, sustainable mobility
References

[1] Bentzen B. L., Barlow J. M., Franck L., Addressing barriers to blind pedestrians at signalized intersections, Institute of Transportation Engineers Journal. Natural Science Collection, 2000, 32-35.

[2] Bilewicz M., Sytuacja życiowa osób niewidomych i słabowidzących – Kontekst teoretyczny, [in:] Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym. Wybrane aspekty praktyczne, red.: Laskowska K., Filipkowski W., Glińska E., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

[3] Dębiec M., Dostępny transport kluczem do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Tyfloświat, nr 4 (17) 2012, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

[4] Guidance on the use of Tactile Paving Surfaces, Department of Transport, Government of United Kingdom [online], https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-use-of-tactile-paving-surfaces (access: 08.03.2018).

[5] Jacobson D. R., Cognitive mapping without sight: four preliminary studies of spatial learning, Journal of Environmental Psychology, Vol. 18/1998, School of Geosciences, Queen’s University of Belfast, Belfast, Northern Ireland, U.K., 289-305.

[6] Laskowska K., Katalog zagrożeń w ruchu osób niewidomych i słabowidzących, [in:] Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym. Wybrane aspekty praktyczne, red.: Laskowska K., Filipkowski W., Glińska E., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

[7] MałeckiJ.,W dobie autonomii galicyjskiej, [in:] Dzieje Krakowa, praca zbiorowa pod red. J. Bieniarzównej, Vol. III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, 359-360.

[8] Poliński J., Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących część I – dotykowe elementy ostrzegawcze, Problemy Kolejnictwa, vol. 157, 2012.

[9]Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Zalecenia i przepisy, Instytut Tyflologiczny, Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 2016.

[10] Tactile Paving Patterns [online], http://www.bj56.org/tactile-paving-patterns.html (access: 09.03.2018).

[11] Statystyczne Vademecum Samorzadowca, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2017[online], http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ (access:11.03.2018).

[12] Wood Nathaniel D., Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow,DeKalb: Northern Illinois University Press 2010, 272.