Czasopismo Techniczne,2018, Volume 7

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Rok wydania: 2018

Słowa kluczowe: Energy Performance Certificates (EPCs), housing price, spatial aggregation, przestrzeń cmentarza, dom pogrzebowy, zieleń cmentarna, aleja cmentarna, symbolika roślin , cemetery space, funeral home, cemetery greenery, cemetery alley, plant symbolism , Bilbao, rewitalizacja, przemiany, przestrzeń, dostępność, sztuka , urban regeneration, transformations, space, accessibility, art , Zakopane, Parcele Urzędnicze, układ urbanistyczny Zakopanego , Clerks’ Parcels, urban layout of Zakopane , transport metropolitarny, urbanistyka, miejska przestrzeń powietrzna, lądowiska, wysokościowce, lotnictwo ultralekkie, helikoptery, wiatrakowce, prywatny transport lotniczy , metropolitan transport, urban planning, urban mobility, urban airspace, landing areas, helipads, high-rise buildings, ultra-light aviation, helicopters, gyroplanes, architecture, future of aviation, personal aviation, air traffic control , kruszywo, kształt, komputerowa analiza obrazu, beton samozagęszczalny , coarse aggregate, shape, computer image analysis, self-compacting concrete , górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, struktura drgań, oddziaływanie drgań na zabudowania , Open-pit mining, blasting technique, millisecond blasting, vibration structure, impact of vibrations on buildings , centra handlowe, atrakcyjność, modelowanie ruchu drogowego , shopping malls, attractiveness, road traffic modelling, Błąd sterowania, kryterium całkowo-kwadratowe, sygnały maksymalizujące, ograniczenia sygnałów , Control error, integral-square criterion, maximising signals, constraints of signals , GPR, georadar, badania niestandardowe, wał przeciwpowodziowy , ground penetrating radar, non-standard surveys, river dike , Obieg Stirlinga, Silnik Stirlinga, Chłodziarka Stirlinga, Modelowanie numeryczne obiegu Stirlinga, Optymalizacja obiegu Stirlinga, Wymiana ciepła , Stirling cycle, Stirling engine, Stirling cooler, Stirling cycle numerical modelling, optimisation of Stirling engine, cogeneration, heat transfer , dyskryminator, ciąg, kongruencja, liczby wstrętne, ciąg Thue-Morse’a , discriminator, sequence, congruence, odious numbers, Thue-Morse sequence , zjawiska termoelektryczne, efekt Peltiera, efekt Thomsona, efekt Seebecka, symulacja numeryczna, MOOSE, thermoelectrics, Peltier effect, Thomson effect, Seebeck effect, numerical simulation, FSA, rozkład temperatury, kompozyt Al-Ti , temperature field, Al-TiC composite , kompozyty o osnowie metalowej, cząstki TiC, AISI 316L, gęstość, twardość, odporność na zużycie ścierne, odporność na korozję, mikrostruktura , metal matrix composites, TiC particles, density, hardness, wear resistance, corrosion resistance, microstructure

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Is the energy price premium spatially aggregated? A listing price analysis of the residential market in Barcelona

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 5-19
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.097.8792

Gorlice Cemetery – a funeral space in the landscape

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 21-34
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.102.8797

Visual transformations within the space of the city. The Bilbao Effect

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 35-49
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.098.8793

Zakopane – in defence of cultural landscape – clerks’ parcels

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 51-59
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.099.8794

The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21st century

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 61-73
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.100.8795

Comparative analysis of the coarse aggregate shapes used to manufacturing high performance self-compacting concrete

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 75-86
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.101.8796

Control of the vibration structure induced during works with the use of explosives

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 87-99
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.104.8799

Transport attractiveness of shopping malls

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 101-112
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.103.8798

The evaluation of control quality in automatic systems based on maximum error

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 113-120
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.105.8800

The application of non-standard GPR techniques for the examination of river dikes

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 121-138
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.110.8805

A prototype of a small Stirling refrigeration unit

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 139-151
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.111.8806

A note on Browkin’s and Cao’s cancellation algorithm

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 153-165
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.106.8801

Two-dimensional numerical simulation of a thermoelectric cooler module

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 167-178
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.107.8802

Numerical simulation of temperature distribution during the first stage of the friction stir alloying process

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 179-190
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.109.8804

The microstructure and properties of titanium carbide reinforced stainless steel matrix composites prepared by powder metallurgy

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 191-206
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.111.8806