Comparative analysis of the coarse aggregate shapes used to manufacturing high performance self-compacting concrete

Krzysztof Ostrowski,

Konrad Oleksik

Abstrakt

Wpływ kształtu kruszywa grubego na właściwości świeżej mieszanki betonowej i wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego (hPsCC) są bardzo znaczące. W  badaniach wydzielono nieregularne i regularne ziarna kruszyw, takich jak bazalt, porfir i granit. Kształt ziaren tych kruszyw został wyznaczony przy pomocy komputerowej analizy obrazu oraz w zgodzie z obowiązującą normą. W  rezultacie zostały wyznaczone wskaźniki kształtu kruszywa, takie jak ar i  r, w  celu podkreślenia różnic w kształcie kruszyw stosowanych do produkcji betonów hPsCC. badania wskazują, iż przy zastosowaniu tego samego systemu kruszenia uzyskano różne parametry kształtu dla analizowanych kruszyw. stwierdzono, iż wskaźniki kształtu kruszywa ar oraz r mogą być opisywane poprzez rozkład uogólnionej wartości ekstremalnej na poziomie istotności wynoszącym 95%.

 

The influence of the shape of coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixes, and the strength of high-performance self-compacting concrete (hPsCC) is important issue. In this study, irregular and regular grains were separated from the basalt, porphyry and granite coarse aggregate. The shape of these grains was determining using digital image analysis and was in accordance with the european standard [19]. The aspect ratio (ar) and roundness (r) were ascertained in order to highlight the differences in the coarse aggregate shape used the design hPsCC. The study indicates that using the same crushing system, varied parameters of the shape of coarse aggregates were obtained. It was determined that the best fitting distribution for aspect ratio and roundness at a 95% confidence level is the generalised extreme value distribution. 

Słowa kluczowe: kruszywo, kształt, komputerowa analiza obrazu, beton samozagęszczalny , coarse aggregate, shape, computer image analysis, self-compacting concrete
References

[1] Al-Rousan T., Masad E., Tutumluer E., Pan T., Evaluation of image analysis techniques for quantifying aggregate shape characteristics. Construction and Building Materials, 2007, 978–990.
[2] Bangaru R.S., Das A., Aggregate shape characterization in frequency domain. Construction and Building Materials, 2012, 554–560.
[3] Gawenda T., Układ urządzeń do produkcji kruszyw foremnych, AGH w Krakowie, Zgłoszenie nr P. 408045 z dn. 2014-04-28, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015 nr 23.
[4] Krishnamurthy Pandurangan, Kothandaraman S., Effect of Coarse Aggregate Size And Shape on the Strength and Flow Characteristics of Self-compacting Concrete. ICI Journal, 2012.
[5] http://fiji.sc [access: 10.06.2018].
[6] Junaid Mansoor, Syyed Adnan Raheel Shah, Mudasser Muneer Khan, Abdullah Naveed Sadiq, Muhammad Kashif Anwar, Muhammad Usman Siddiq, Hassam Ahmad, Analysis of Mechanical Properties of Self Compacted Concrete by Partial Replacement of Cement with Industrial Wastes under Elevated Temperature. Applied Sciences, 2018, 8, 364.
[7] Karamloo M., Mazloom M., Payganeh G., Effects of maximum aggregate size on fracture behaviors of self-compacting lightweight concrete, Construction and Building Materials, 2016, 508–515.
[8] Kostrzanowska-Siedlarz A., Gołaszewski J., Rheological properties of High Performance Self-Compacting Concrete: Effects of composition and time. Construction and Building Materials, 2016, 705–715.
[9] Kozioł W., Ciepliński A., Machniak Ł., Borcz A., Kruszywa
w budownictwie. Cz. 1. Kruszywa naturalne, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2015, 98–100.
[10] Kuo C.Y., Freeman R., Imaging indices for quantification of shape, angularity, and surface texture of aggregates, Transportation Research Record, 2000, 57–65.
[11] Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu – metody badań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
[12] McHugh M.L., The Chi-square test of independence, Biochemia Medica, 2013, 23 (2), 143–149.
[13] Miller R., Siegmund D., Maximally selected Chi-square statistics, Biometrics, 1982, 38, 1011–1016.
[14] Navarrete I., Lopez M., Understanding the relationship between the segregation of concrete and coarse aggregate density and size, Construction and Building Materials, 2017, 741–748.
[15] Okamura H., Ouchi M., Self-compacting concrete, Advanced Concrete Technology, 2003, 5–15.
[16] Ostrowski K., The influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concrete, Technical Transaction, 2-B/2017, 25–33.
[17] Ostrowski K., Sadowski Ł., Stefaniuk D, Wałach D., Gawenda T., Oleksik K., Usydus I., The effect of the shape of the coarse aggregate on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete, Materials – in press.
[18] Ostrowski K., Sadowski Ł., Wałach D., Gawenda T., The influence of coarse aggregate shape on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete, RILEM Publications S. A. R. L., 2017.
[19] PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu, 2008.
[20] Rajan B., Singh D., Understanding influence of crushers on shape characteristics of fine aggregates based on digital image and conventional techniques, Construction and Building Materials, 2017, 833–843.
[21] Smarzewski P., Barnat-Hunek D., Jezierski W., The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete. KSCE Journal of Civil Engineering, 2017, 22, 1816–1826.
[22] Xianglin Gu, Yvonne Tran, Li Hong, Quantification of coarse aggregate shape in concrete, Front. Struct. Civ. Eng, 2014, 8, 308–321.
[23] Xiaoxin Zhang, Gonzalo Ruiz, Manuel Tarifa, David Cendón Francisco Gálvez, Waleed H. Alhazmi, Dynamic Fracture Behavior of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concretes (SFRSCCs), Materials, 2017, 10: 1270.