Czasopismo Techniczne,2018, Volume 8

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2018

Słowa kluczowe: przestrzeń sakralna, sacrum, szpital psychiatryczny, krajobraz, kompozycj , sacred spaces, mental hospital in the past, landscape, composition, zakłady termicznego przekształcania odpadów, obiekty przemysłowe, obiekty proekologiczne, dostępność komunikacyjna, strefy przemysłowe, obszar metropolitalny, miasto ekologiczne , thermal waste processing plants, industrial plants, pro-environmental structures, accessibility, industrial zones, metropolitan area, ecological city, eco-technology, circular economy, biomasa, lignoceluloza, zeolity, kwas mlekowy, kwas akrylowy, kwas adypinowy, furfural, kwas lewulinowy , biomass, lignocellulose, zeolites, lactic acid, acrylic acid, adipic acid, levulinic acid, napełniacz mineralny, poliolefiny, środek sprzęgający, polietylen dużej gęstości, PE-HD , mineral filler, polyolefins, coupling agent, high density polyethylene, HDPE, materiały gumowo-kompozytowe, spalanie fluidyzacja, paliwo LPG , rubber composite materials, combustion, fluidisation, LPG fuel, parametryczne mdelowanie, analiza strukturalna, struktury prętowe, Rhinoceros 3D, Grasshopper, Karamba 3D, parametric modeling, structural analysis, rod structures, powłoka z żywicy epoksydowej, mączka szklana , epoxy resin coating, glass powder, uspokojenie ruchu, modelowanie, funkcja oporu odcinka , traffic calming, modelling, volume-delay function, Preliminary Hazard Analysis, (PHA), miedziana dostępowa sieć telekomunikacyjna, ocena ryzyka uszkodzeń, zarządzanie ryzykiem , overhead and cable lines, copper access network, telecommunications wired acceess network, preliminary hazard analysis (PHA), damage risk assessment, risk management., klasteryzacja dokumentów, uczenie nienadzorowane, BA, logika rozmyta , document clustering, unsupervised machine learning, fuzzy logic, zasilanie systemów sterowania ruchem kolejowym, Sieci Petriego, programowanie kontrolerów przemysłowych. , power supply of railway traffic control systems, Petri nets, graphical programming of industrial controllers, kompozyty na bazie surowców odnawialnych, właściwości mechaniczne, formowanie wtryskowe, Hiprolon 211, bio-based composite, mechanical properties, injection moulding, stal nierdzewna, siły skrawania, ANOVA, stainless steel, cutting forces, GRADE 2, temperatura, kamera termowizyjna , temperature, thermovision camera, samochód, zawieszenie, geometria zawieszenia, pomiar, bezpieczeństwo ruchu drogowego , car, suspension, wheel alignment, measurement, road safety

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sacred architecture and sacred areas in the designed space of mental health hospitalsfrom the late 19th and early 20th centuries

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 5-19
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.112.8887

Spatial significance of new municipal engineering structures – the case of Italian eco-incineration plants

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 21-34
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.113.8888

Concepts of modern technologies of obtaining valuable biomass-derived chemicals

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 35-58
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.114.8889

Mechanical properties of polyethylene filled with treated neuburg siliceous earth

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 59-72
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.115.8890

The co-combustion of rubber waste with LPG fuel in a fluidised bed reactor

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 73-85
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.116.8891

Shaping curved steel rod structures

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 87-98
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.117.8892

Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable construction

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 99-109
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.118.8893

Modelling driver behaviour in traffic-calmed areas

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 111-124
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.119.8894

The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 125-140
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.120.8895

Unsupervised learning in latent space with a fuzzy logic guided modified ba

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 141-153
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.121.8896

The integration of an automatic reserve switching controller into a railway traffic control system power supply through the use of a Petri net and a graphical programming language

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 155-166
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.122.8897

The effect of long-term storage on the mechanical properties of composites based on polyamide 10.10 derived from renewable sources

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 167-175
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.123.8898

Experimental determination of forces in a cutting zone durging turning a stainless steel shaft

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 177-188
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.124.8899

Experimental determination of the temperature in the cutting zone during turning of titanium alloy grade 2

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 189-197
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.125.8900

The influence of vehicle preparation on the results of suspension kinematics measurement

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 8, s. 199-209
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.126.8901