Determinants of land developers’ activity in Poland

Stanisław Belniak,

Katarzyna Kania

Abstrakt

Obserwując zmiany zachodzące w zagospodarowaniu terenów w Polsce, można stwierdzić, że duży udział tych przemian wynika z działalności deweloperskiej. W długim okresie działania deweloperów wymuszają istotne przeobrażenia gruntów. Z kolei grunty jako kapitał stanowią zasadniczy element gospodarki rynkowej I, co najważniejsze, są zasobem ograniczonym. W Polsce aktywność deweloperów obserwowana jest głównie na rynku nieruchomości mieszkaniowych. To powoduje, że często przez pryzmat tej działalności definiuje się dewelopera, traktując go jako przedsiębiorstwo budujące mieszkania na sprzedaż. Rozwinięte rynki nieruchomości wyróżniają deweloperów działających zarówno w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych (biurowe, handlowe, magazynowe itp.), ale także zajmujących się tylko przygotowaniem gruntów pod przyszłą zabudowę. W Polsce dotychczasowe czynniki rynkowe nie wymusiły aż tak daleko idącej specjalizacji działalności deweloperskiej. Dlatego wachlarz usług świadczonych przez deweloperów jest dość szeroki. Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na przeobrażanie i przygotowanie gruntów przez deweloperów. Przeprowadzone badania są częścią tworzenia koncepcji działalności land deweloperskiej. 

The proper use of space, particularly in urban areas, has become very important. Land developers are focused on activities which increase the value of land by preparing it for investment (the purchase of land, transforming it into the building area, merging or division of land into smaller parcels, utilities, and the final sale to other developers). In this article, land development activity is also considered as part of the development process. The aim of this study is to identify the factors that determine the manner of activities related to the procurement and preparation of land for construction by developers. The research is an important step towards the creation of the concept of land developers’ activity in Poland.

Słowa kluczowe: land deweloper, projekt deweloperski, zagospodarowanie terenu, planowanie przestrzenne, land developer, development project, land use, land development
References

[1] Capozza D.R., Helsley R.W., Stochastic City; Journal of Urban Economics 28/1990.

[2] Capozza D.R., Li Y., Optimal land development decisions, Journal of Urban Economics, 51 (1)/2002.

[3] Capozza D.R. Li Y., The timing and intensity of investment: the case of land, The American Economic Review, 84(4)/1994.

[4] Child P.D., Riddiough T.J., Triantis A.J., Optimal valuation of claims on noisy real assets: theory and application, Real Estate Economics 30/2002

[5] Dąbrowski M., Kirejczyk K.,Inwestycje deweloperskie, Twigger, Warszawa 2001.

[6] Drewett R., The developers: decision process, [in:] P.Hall, H.Gracey, R. Drewwett, The Containment of Urban England, Volume II. The Planning System: Objectives, Operations, London 1973.

[7] Dziadosz A., Realizacja przedsięwzięć na krakowskim rynku budowlanym w opiniach deweloperów, Przegląd Budowlany 4/2006.

[8] Evans A.W., The Economics of Residential Location, Palgrave Macmillan, London 1973.

[9] Goodchild R., Munton R., Developer and the Landowner: An Analysis of the British Experience, London 1985.

[10] Grenadier S.R., The strategic exercise of options: development cascades and overbuilding in real estate, The Journal of Finance 51/1996.

[11] Kaisser E.J., Weiss S.F., Public and Residential Development Process, American Institute of Planners Journal 36/1970.

[12] Kania K., Determinanty dzialalności land deweloperskiej w Polsce - rozprawa doktorska,materiał niepublikowany, UEK 2018,  https://r.uek.krakow.pl/jspui/handle/123456789/2794 (access: 15.07.2018)

[13] Majd S., Pindyck R.S., Time to build, option value, and investment decisions, Journal of Financial Economics, 18/1987.

[14] Makhudu T., Real Options and Property Development. Decision making, Real Estate Finance 2011.

[15] Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

[16] Belniak S., Wierzchowski M.W., Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, MWSE, Tarnów 2004.

[17] Mc Namara P., Towards a classification of developers, Urban Law and Policy 6/1983.

[18] Miles M.E., Berens G.L., Real Estate Development. Principles and Process. Fourth Edition, ULI, Chicago 2007.

[19] Pearson T. D., Location! Location! Location! What is location?, The Appraisal Journal 1/1991.

[20] Williams J.T., Real Estate development as an option, Journal of Real Estate Finance and Economics 4/1991