Czasopismo Techniczne,2019, Volume 1

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures , terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój obszarów miejskich, działania rewitalizacyjne, sacrum, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place , krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca, brewery, medieval, abbey, Cistercians , browar, średniowiecze, opactwo, cystersi, landscape dominant element, landscape assessment, view analysis, shape descriptors, colour, size, skyline , dominanta krajobrazowa, analiza widoku, ocena krajobrazu, współczynniki kształtu, kolor, gabaryt, sunlight, architecture, interior, atmosphere of architecture, orchestration of sunlight, choreography of sunlight , światło słoneczne, architektura, wnętrze, atmosfera architektury, orkiestracja światła słonecznego, choreografia światła słonecznego, hydrogels, xanthan gum, acrylic acid, chitosan, surface morphology of hydrogels , hydrożele, guma ksantanowa, kwas akrylowy, chitozan, morfologia powierzchni hydrożeli, wind tunnel test, masts, similarity criteria, global stability , badania modelowe, maszty, kryteria podobieństwa, globalna stateczność, interpolating, spline, orthogonal polynomial , krzywoliniowość, interpolacja, splajn, wielomian ortogonalny, deep excavation, neighbourhood building, palisade, cased CFA piles, HSs model , głęboki wykop, sąsiednia zabudowa, palisada, rurowane pale CFA, model HSs, hydropower, Alden turbine, hydrodynamic cavitation, hydrodynamic loads, vortex core, suction pipe , turbina Aldena, hydrodynamiczna kawitacja, siły hydrodynamiczne, rdzeń wiru, rura ssąca, laser welding, Super 304 austenitic steel, numerical simulation, SimufactWelding, properties of laser welded joints , spawanie laserowe, austenityczna stal nierdzewna Super 304, symulacje numeryczne, właściwości wytrzymałościowe złączy spawanych laserowo, optimization, logistics, supply chain management , optymalizacja, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, polypropylene, natural fillers, mechanical properties, composites, electric vehicle, NiMH battery, energy consumption, simulation, experimental research , pojazd elektryczny, akumulatory NiMH, zużycie energii, symulacja, badania eksperymentalne, laser forming, tube, carbon steel , kształtowanie laserowe, rura, stal węglowa, safety, security, software-intensive systems , bezpieczeństwo, ochrona, systemy intensywnie wykorzystujące oprogramowanie

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Preservation methods and revitalisation of river ecosystems in coastal territories

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 5–14
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.001.10041

The sacred in the landscape of the city

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 15–22
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.002.10042

Architecture of medieval breweries in Cistercian abbeys

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 23–34
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.003.10043

Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 35–62
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.004.10044

Sunlight and atmosphere in the Ark of the Lord Church in Krakow

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 63–78
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.005.10045

Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 79–92
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.006.10046

Model tests of global stability of two types of lightning protection masts under wind action

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 93–112
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.007.10047

Verification of the spline method and its application to curvilinear objects

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 113–132
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.008.10048

The modelling of excavation protection in a highly urbanised environment

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 133–142
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.009.10049

The analysis of the reactive work of the Alden turbine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 143–166
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.010.10050

Laser welding of pipe stubs made from super 304 steel. Numerical simulation and weld properties

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 167–176
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.011.10051

Application of it tools in optimization of logistics problems

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 177–186
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.012.10052

Composites based on polypropylene modified with natural fillers to increase stiffness

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 187-195
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.013.10053

The application of nimh batteries in a light-duty electric vehicle

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 197–222
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.014.10054

Laser forming of steel tubes

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 223–230
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.015.10055

Engineering safety- and security-related quality requirements

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 231–236
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.016.10056