Sunlight and atmosphere in the Ark of the Lord Church in Krakow

Barbara Stec

Abstrakt

The article presents the relationship between sunlight and the atmosphere of the architecture of the Ark of the Lord Church in Krakow and outlines the history of this church. The research method was based on analysis of the design in the personal perceptual experience of the article's author. The article defines the ‘atmosphere of architecture’ concept that is adopted in the study. The relationship between sunlight and architecture was examined in terms of the exposure of the physical properties of architecture and the astrophysical nature of sunlight. The analysis confirmed the strict dependence between light and atmosphere in the Ark of the Lord Church: sunlight is a form-creating factor in architecture that is related not only to the use of translucent materials, but also to the shape and spatial structure of the massing of the church. This light is an effective means of building a sacred atmosphere.

Światło słoneczne i atmosfera w kościele Arka Pana w Krakowie-Bieńczycach

Streszczenie

Tematem artykułu jest zależność między światłem słonecznym a atmosferą architektury w kościele Arka Pana Krakowie-Bieńczycach. Zauważono, że projekt kościoła oparty jest na idei światła słonecznego: starannie obmyślonych sposobach jego wprowadzania do konkretnych części wnętrza. Podstawą metody badania była analiza wnętrza w osobistym doświadczeniu percepcyjnym autorki. Określono przyjęte w badaniu znaczenie atmosfery architektury. Relacja światła słonecznego z architekturą została zbadana w aspekcie eksponowania właściwości fizycznych architektury i astrofizycznej natury światła słonecznego. Analiza potwierdziła ścisły związek światła i atmosfery w Arce Pana: światło jest formotwórczym czynnikiem architektury, wynikającym nie tylko z zastosowania materiałów przepuszczających światło, ale także z kształtu i struktury przestrzennej bryły kościoła. Światło to jest skutecznym środkiem budowania atmosfery sacrum. 

Słowa kluczowe: sunlight, architecture, interior, atmosphere of architecture, orchestration of sunlight, choreography of sunlight , światło słoneczne, architektura, wnętrze, atmosfera architektury, orkiestracja światła słonecznego, choreografia światła słonecznego
References

[1] Böhme G., Architektur und Atmosphöre, Wilhelm Fink Verlag, München 2006.

[2] Böhme G., Atmospheric Architectures. The Aesthetics of Felt Spaces, Bloomsbury Academic, Bloomsbury 2017.

[3] Kordaszewski M, „Arka Pana”. Przewodnik. Historia i symbolika, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1995.

[4] Plummer H. ,The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, London 2009.

[5] Rajchel J., Kamienny Kraków, UWND AGH, Kraków 2005.

[6] Scamozzi V., L’Idea dell’Architettura Universale, Venezia 1615.

[7] Stec B., O Świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017.

[8] Zumthor P., Atmospheres. Architectural Environments. Surrounding Objects, Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin 2006.

[9] Borys A.M. ,Lume di Lume. A Theory of Light and Its Effects, “Journal of Architectural Education”, 2004 Vol. 57, No 4.

[10] Wilkoszewska K., Uwagi na marginesie książki Gernota Böhmego „Filozofia i estetyka przyrody”, „Sztuka i filozofia” 2004, 24, 20–23.

[11] Smaga A. http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/arka-pana (access: August 2018).

[12] http://www.arkapana.pl (access: August 2018).