Czasopismo Techniczne,2019, Volume 12

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: przezroczystość, teoria architektury, przeszklenie fasady, nadruki na szkle, powłoki na szkle, hala targowa, obiekty handlowe, rewolucja przemysłowa, Budapeszt, market hall, commercial buildings, industrial revolution, Budapest, nowe trendy, projektowanie zrównoważone, biogospodarka, new trends, sustainable design, bioeconomics, styl narodowy w architekturze, styl zakopiański, sztuka ludowa, architektura ludowa, Podhale, national style in architecture, the Zakopane style, folk art, vernacular architecture, casus Zakopanego, przeciążenie miast, rozwiązania proekologiczne, podziemne realizacje światowe, the case of Zakopane, the overburdening of cities, pro-environmental solutions, global underground projects, placówka edukacyjna, placówka edukacyjna (ośrodek szkolny) na trudnym terenie geograficznym (trudna topografia), architektoniczne rozwiązanie konstrukcyjne, układ przestrzenny, projekt przestrzenny i planistyczny budynku, educational institution, educational facility (school center) on difficult geographic terrain (challenging topography), architectural construction solution, space and volume arrangement, space and planning design of the building, jakość życia, suburbanizacja, smart growth, miasto zwarte, quality of life, urban sprawl, compact city, parabeny, toksyczność, przemiany, występowanie w środowisku, parabenes, toxicity, transformation, occurrence in environment, strefa płatnego parkowania, parking, osoby niepełnosprawne, transport, zarządzanie, prawo, dostępność transportowa, mobilność, gospodarka przestrzenna, paid parking zone, car park, disabled people, management, law, transport accessibility, mobility, spatial management, osuwisko, naziemny skaner laserowy, modelowanie numeryczne, MES, landslides, terrestrial laser scanner, numerical modelling, FEM, powłoka cylindryczna, zniszczenie plastyczne, analiza nieliniowa, ocena ryzyka, załadunek cystern, analiza HIRA, materiały niebezpieczne, risk evaluation, tanker train loading, HIRA analysis, dangerous goods, pojazdy szynowe, pantograf, odbierak prądu, predykcja grubości, nakładka ślizgowa, sztuczne sieci neuronowe, SSN, rail vehicles, pantograph, current collector, thickness prediction, sliding cover, artificial neural networks, ANN

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The architectural design of light-permeable facades – a summary of recent trends and observations

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 5–30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.120.11445

The belly of Budapest – the Hungarian Central Market Hall from the end of the 19th century against the backdrop of selected European objects with this function

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 31–44
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.122.11447

Sustainable design, modern environmental protection engineering and bioeconomics

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 45–52
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.121.11446

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. The Zakopane style in the space of the confrontation of national styles Stanisław Witkiewicz’s Zakopane style and its differentia specifica

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 53–62
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.123.11448

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. Searching for urban reserves. The potential of underground spaces. Designing in a narrow and demanding location

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 63–78
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.124.11449

Specific features of designing educational centers in the areas with challenging landscape in Ukraine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 79–84
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.125.11450

Urban sprawl and smart growth versus quality of life

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 85–98
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.131.11497

Ecotoxicological aspects of the use of parabens in the production of cosmetics

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 99–124
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.126.11451

Paid car park zone management with regard to the principles of providing parking spaces for disabled people

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 125–138
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.132.11498

A comparative analysis of the results of terrestrial laser scanning and numerical modelling for assessing the stability of a road embankment on the active landslide on the Just mountain at Tęgoborze at Just – Tęgoborze

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 139–150
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.127.11452

Fem determination of the plastic limit load for cylindrical shells

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 151–162
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.128.11453

Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 163–172
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.129.11454

Prediction of thickness of pantograph contact strips using Artificial Neural Networks

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 173–180
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.130.11455