Czasopismo Techniczne,2019, Volume 2

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: studia krajobrazowe, tereny popegeerowskie, rewitalizacja wsi, audyt krajobrazowy, landscape research, post State Farm areas, village renewal, landscape audit, Bydgoszcz, central school gardens, Łowicz, Poznań, Wacław Zaykowski, centralny ogród szkolny, design, city, landscape, lighting, urban furniture, identity, projektowanie, miasto, krajobraz, światło, meble miejskie, tożsamość, urban wilderness, waterfront, architecture, placemaking, ecology, environmental justice, miejska dzika przestrzeń, nabrzeże wodne, architektura, tworzenie miejsca, ekologia, środowiskowa sprawiedliwość, sacrum in the landscape, forms of commemoration, former cemetery areas, sacrum w krajobrazie, formy upamiętniania, tereny pocmentarne, Odra valley, land cover changes, architectural-landscape units, photointerpretative retrospective analysis, the city of Wroclaw, dolina Odry, zmiany pokrycia terenu, jednostki architektoniczno-krajobrazowe, fotointerpretacyjna analiza retrospektywna, Wrocław, LVL, fabrics, timber structures, aramid fibres, glass fibres, strengthening, tkaniny, konstrukcje drewniane, włókna aramidowe, włókna szklane, wzmacnianie, non-uniform excitations, multiple support response spectrum, nierównomierne wymuszenie, wielopodporowe spectrum odpowiedzi, identification, mathematical model, induction motor, genetic algorithm, crossover, identyfikacja, model matematyczny, silnik indukcyjny, algorytm genetyczny, krzyżowanie, e-learning, elektroniczne zasoby edukacyjne, struktura hierarchiczna, electronic educational resources, hierarchical structure, beam, torsion, homogenisation, FEM, belka, skręcanie, homogenizacja, MES

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Guidelines for revitalization of rural areas based on landscape studies

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 5–18
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.017.10153

The former urban school gardens

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 19–28
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.018.10154

Identification of the genius loci category in the process of recognition of the city landscape design issue

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 29–40
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.019.10155

Urban waterfronts’ wilderness as a space of engagement

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 41–56
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.020.10156

Methods of commemorating liquidated cemeteries and former cemetery areas as an expression of remembrance, relief, and respect for a sacred place

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 57–70
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.021.10157

The influence of horizontal land cover structure changes over the valley Odra river landscape in the Wrocław area

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 71–84
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.022.10158

The flexural capacity of laminated veneer lumber beams strengthened with AFRP and GFRP sheets

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 85–96
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.023.10159

Assessing the dynamic response of a steel pipeline to a strong vertical mining tremor using the multiple support response spectrum method

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 97–108
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.024.10160

The generating new individuals of the population in the parametric identification of the induction motor problem with the use of the genetic algorithm

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 109–118
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.025.10161

The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 119–128
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.026.10162

Finite element analysis of reinforced concrete elements subjected to torsion

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 129–140
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.027.10163