Czasopismo Techniczne,2019, Volume 3

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: Assemble, architektura tymczasowa, architektura mobilna, teatr, zrównoważony rozwój , temporary architecture, mobile architecture, theater, sustainable development, wielozadaniowość, performance, rzeźba, opera, scenografia , multi-appearance, sculpture, theatre, scenography, wartości społeczne, przestrzeń publiczna, Teatr Szekspirowski, NOSPR, Teatr Nowy, social values, public spaces, Shakespearean Theatre, architektura teatralna, Teatro Oficina, Centro Cultural de São Paulo, Teatro La Lira, theatre architecture, przestrzeń teatralna, relacja sceny i widowni, teatr renesansowy, teatr barokowy, przestrzeń zmienna , theatre space, stage and audience relation, Renaissance theatre, Baroque theatre, multiple use form, Mielec, rozwój przestrzenny Mielca w średniowieczu, model urbanistyczny , spatial development of Mielec in the Middle Ages, urban model, Śląsk, architektura, mury miejskie, gotyk, renesans, Silesia, architecture, city walls, Gothic, the Renaissance, porty lotnicze, urbanistyka, dziedzictwo techniki, Johannisthal Air Filed, Paris Le Bourget, Tempelhof, Gdańsk – Wrzeszcz, Kraków Rakowice – Czyżyny, opuszczone lotniska , airports, urban planning, historic landscape, heritage of technology, abandoned airports, produkcja bioetanolu, Saccharomyces cerevisiae, zachowania oscylacyjne, sterowanie procesem, regulator PI , bioethanol production, oscillatory behaviour, process control, PI controller, muzeum, transdyscyplinarność, Jan Paweł II, komunikacja, wystawa , museum, transdisciplinary, John Paul II, communication, exibition, równanie rzędu drugiego z opóźnieniem, zagadnienie początkowo-brzegowe, twierdzenie Banacha o punkcie stałym, norma Bieleckiego , second-order delay equation, initial-boundary value problem, Banach contraction principle, Bielecki norm, silnik z dodatkowym rozprężaniem gazów wylotowych, zapłon iskrowy, trójfunkcyjny reaktor katalityczny, układy oczyszczania spalin, sprawność konwersji , five-stroke engine, spark ignition, three-way catalyst, exhaust gas aftertreatment, conversion efficiency

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sustainable and creative temporary architecture – the activities of the assemble collective

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 5–18
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.028.10214

Art installations as an idea of interference theatre in the landscape of urban space

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 19–28
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.029.10203

The social value of space around the theatre in the latest polish built projects

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 29–40
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.034.10208

The location of art in the urban space as a goal of contemporary theatre architecture

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 41–50
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.030.10204

Theatre architecture. A synthesis of arts in theatre

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 51-62
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.033.10207

Spatial development of Mielec in the medieval period compared to the then tendencies to form urban layouts in Lesser Poland

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 63–70
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.031.10205

Selected City Gates in Silesia – research issues

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 71–104
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.032.10206

Abandoned heritage – the first European airports

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 105–118
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.035.10209

The dumping of oscillatory phenomena in the process of bioethanol production by continuous fermentation

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 119-132
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.036.10210

Influence of a multi-method style of narration style on stimulating learning environments in a museum

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 133-140
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.037.10211

Nonlinear second-order delay differential equation

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 141-148
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.038.10212

A three-way catalyst system for a five-stroke engine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 149-184
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.039.10213