Influence of a multi-method style of narration style on stimulating learning environments in a museum

Dariusz Raś,

Izabela J. Drygała,

Wojciech Duliński

Abstrakt

In this paper, an analysis of the impact of interactive technologies on stimulating learning experiences in a museum is presented. For research purposes, the Family Home of John Paul II Museum in Wadowice was chosen as a case study. The exhibition of the Museum in Wadowice uses a multi-method style of narration with its visitors. The museum utilizes the traditional method of exhibiting artifacts however, due to the demands of the contemporary visitor who is accustomed to life in a world of moving images, interactivity and mobile media, the exhibit proposes an enriched form of communication.

Streszczenie

Wpływ narracji polimetodycznej na przekaz edukacyjny w muzeum

W artykule przeanalizowano wpływ interaktywnych technologii multimedialnych na ludzkie procesy poznawcze w muzeum. Jako przykład autorzy wybrali Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Ekspozycja opisanego muzeum używa do komunikowania z odbiorcą narracji polimetodycznej. Muzeum wykorzystuje tradycyjną metodę ekspozycji pamiątek. Jednakże ze względu na zapotrzebowanie odbiorcy żyjącego w epoce ruchomych obrazów, interaktywności i mobilności mediów proponuje się w eskpozycji ubogacenie przekazu. 

Słowa kluczowe: muzeum, transdyscyplinarność, Jan Paweł II, komunikacja, wystawa , museum, transdisciplinary, John Paul II, communication, exibition
References

[1] Martella C., Miraglia A., Frost J., Cattani M., Steen M., Visualizing, clustering, and predicting the behavior of museum visitors, Pervasive and Mobile Computing, Volume 38 (2), 2017, 430–443.

[2] Pallud J., Impact of interactive technologies on stimulating learning experiences in a museum, Information & Management 54, 2017, 465–478.

[3] Agarwal R., Karahanna E., Time flies when you’re having fun: cognitive absorption and beliefs about information technology usage, MIS Quarterly Volume 24 (4), 2000, 665–694.

[4] Li Z., Wei Q., He H., A brief analysis of spatial constitution and functional organization of museum architecture: A case study on museums in Hefei, Frontiers of Architectural Research Volume 2(3), 2013, 354–361.

[5] Raś D., Muzeum wielu narracji – o nowej ekspozycji w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Apostolicum, Warszawa 2017

[6] Biuro Projektów Lewicki Łatak, Projekt architektoniczny przebudowy budynku Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Kraków 2009.

[7] Kłaput B., Kłaput J., Projekt multimedialnej ekspozycji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Wadowice 2009.

[8] Nan W., Liang X., Human-exhibition interaction (HEI) in designing exhibitions: A systematic literature review, International Journal of Hospitality Management (article in press).