The location of art in the urban space as a goal of contemporary theatre architecture

Magdalena Kozień-Woźniak

Abstrakt

The response of art to the social needs of the environment requires a reference to the relevant public place. Theatre architecture can regain the power to create a proper place for the art of theatre by responding to the demand for public space in the city. The ancient Greek theatre did this by opening to the surrounding urban or natural landscape. Also the medieval theatre did this, when mobile wagons called mansions stood in city squares. It is the same as the phenomenon of street theatre, when the whole city becomes a theatre. Undoubtedly, since Teatro Oficina is based on the idea of street theatre, a place belonging to the city and its inhabitants should be mentioned. Centro Cultural de São  Paulo is still a current example of the architects’ striving to build a special relationship, based on the unity of the stage, the audience and the world. Teatro La Lira in Ripoll is a pure synthesis of urban public space sometimes becoming a theatre. It is a return to the very sources of European theatre.

Streszczenie

Umiejscowienie sztuki w przestrzeni miasta jako cel współczesnej architektury teatralnej

Odpowiedź sztuki na społeczne potrzeby środowiska wymaga odniesienia się do miejsca. Architektura teatralna może odzyskać moc tworzenia odpowiedniego miejsca teatralnego poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na przestrzeń publiczną w mieście. Tak jak czynił to teatr grecki, otwarty na otaczający krajobraz miejski czy naturalny. Tak jak było w średniowiecznym teatrze, gdy mobilne wozy zwane mansjonami stawały na placach miejskich. Tak jak w fenomenie teatru ulicznego, dla którego całe miasto stawało się teatrem. Teatrem takim niewątpliwie jest Teatro Oficina, osadzony na idei teatru-ulicy, miejsca przynależnego miastu i jego mieszkańcom. Centro Cultural de São Paulo to wciąż aktualny przykład poszukiwań architektów dążących do zbudowania takiej szczególnej relacji, opartej na jedności sceny, widowni, świata. Natomiast Teatro La Lira w Ripoll to czysta synteza tego, czym jest miejska przestrzeń publiczna, która czasem tym teatrem się staje. ToUmiejscowienie sztuki w przestrzeni miasta jako cel współczesnej architektury teatralnej  powrót do samych źródeł teatru europejskiego.

Słowa kluczowe: architektura teatralna, Teatro Oficina, Centro Cultural de São Paulo, Teatro La Lira, theatre architecture
References

[1] Braun K., Przestrzeń teatralna, PWN, Warszawa 1982.

[2] Carlson M., Places of Performance. The Semiotics of Theatre Architecture, Cornell University Press, Ithaca/London 1993.

[3] Gadanho P., Architecture as performance, Dédalo #02, Porto, https://shrapnelcontemporary.wordpress.com/archive-texts/architecture-as-performance (access: 25.02.2019).

[4] Hannah D., Event-Space. Theatre Architecture and the Historical Avant-Garde,Routledge, London 2018.

[5] Kozień-Woźniak M., Teatry interferencji: współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru, Politechnika Krakowska, Kraków 2015.

[6] Kozień-Woźniak M., Miejsce teatralne dla otwartej wspólnoty,[in:] Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura teatru, UTP, Bydgoszcz 2018.

[7] Lefèvre J.E.A., Camargo M.J., Public Space and the Role of the Architect. Centro Cultural de São Paulo (CCSP), São Paulo Modernist Case Study Briefing, 2016, Research Team, University of São Paulo, http://psarchitect.org/wp-content/uploads/2015/07/Sao-Paulo-Modernist-briefing_Centro-Cultural.pdf (access: 25.02.2019).

[8] Lippard L.R., Get the message? A decade of art for social change, E.P. Dutton Inc., New York 1984.

 [9] Niziołek K., Sztuka społeczna. Koncepcje – dyskursy – praktyki, Uniwersytet Białostocki, Białystok 2015.

[10] Phillips A., Democracy and Difference, Polity Press, Cambridge 1993.

[11] Sroczyńska J., Społeczna wartość przestrzeni wokół-teatralnej, [in:] Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura teatru, UTP, Bydgoszcz 2018.

 [12] Sural A., Krzysztof Wodiczko, „Pojazd dla bezdomnych”, 2016, https://culture.pl/pl/dzielo/krzysztof-wodiczko-pojazd-dla-bezdomnych (access: 25.02.2019).

[13] Vendramini G., Freire L., Teatro Oficina, Teoria & Critica – 13ª Turma Arq. UFU, 2010, https://teoriacritica13ufu.wordpress.com/2010/12/17/teatro-oficina (access: 25.02.2019).