Sustainable and creative temporary architecture – the activities of the assemble collective

Marcin Gierbienis

Abstrakt

Temporary architecture is not a new phenomenon in architecture, but over the years, both the objects arising as part of this idea as well as the attitude of the designer, the investor and the recipient to them have evolved. Apart from fulfilling a replacement function with regard to an existing building, objects which are created in accordance with the idea are unique in the field of aesthetics, technology and construction. Some of them become the architectural manifestos of the artist, presenting new materials, possibilities and propagating ideas related to ecological thinking.
In the paper, which outlines realizations presented by the Assemble collective, the possibilities of taking advantage of temporary architecture along with its theatrical function in the field of social impact, as well as shaping pro-ecological awareness have been emphasized.

Streszczenie

Zrównoważona i kreatywna architektura tymczasowa – działalność kolektywu assemble 

Architektura tymczasowa nie jest zjawiskiem nowym w architekurze, ale na przestrzeni ewoluowały zarówno powstające w ramach tej idei obiekty, jak i stosunek do nich. Tak projektanta, inwestora, jak i odbiorcy. Obok pełnienia funkcji zastępczej dla istniejącego budynku powstają obiekty, które wyróżniają się na polu estetyki, technologii i konstrukcji. Niektóre z nich stają się architektonicznym manifestami twórcy, prezentując nowe materiały, możliwości techniczne i propagując idee związane z myśleniem proekologicznym. W pracy poprzez realizacje multidyscyplinarnego kolektywu Assemble pokazano możliwości wykorzystania architektury tymczasowej o funkcji teatralnej na polu oddziaływania społecznego, a także w budowaniu świadomości proekologicznej.

Słowa kluczowe: Assemble, architektura tymczasowa, architektura mobilna, teatr, zrównoważony rozwój , temporary architecture, mobile architecture, theater, sustainable development
References

[1] Kronenburg R., Architecture in Motion: The history and development of portable building, Routledge, Londyn 2013, 29–31, 7–8.

[2] Encyklopedia PWN online, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/architektura;3870803.html(access: 23.10.2018).

[3] Gilewicz W., Poza Użytecznością, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 1-A, Kraków 2009, 269–270.

[4] World Commission on Environment and Development. Our Common future,New York 1987.

[5] Saval N., Assemble: Making Things Happen, The New York Times, New York 2015, https://www.nytimes.com/2015/08/19/t-magazine/assemble-architecture-collective.html (access: 23.10.2018).

[6] Brown M., Urban regenerators Assemble become first 'non-artists' to win Turner prize, The Guardian. London 2015, https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/dec/07/urban-assemble-win-turner-prize-toxteth (access: 23.10.2018).

[7] Assemble, https://assemblestudio.co.uk/projects/the-cineroleum(access: 23.10.2018).

[8] Assemble, https://assemblestudio.co.uk/projects/folly-for-a-flyover(access: 23.10.2018).

[9] Dezeen, https://www.dezeen.com/2012/08/08/theatre-on-the-fly-by-assemble/ (access: 23.10.2018).

[10] Assemble, https://assemblestudio.co.uk/projects/the-big-slide (access: 23.10.2018).

[11] Dezeen, https://www.dezeen.com/2014/08/27/the-playing-field-pop-up-theatre-assemble-southampton/ (access: 23.10.2018).

[12] Assemble, https://assemblestudio.co.uk/projects/bell-square-pavillion (access: 23.10.2018).

[13] Assemble, https://assemblestudio.co.uk/projects/horst-festival (access: 23.10.2018).