Czasopismo Techniczne,2019, Volume 4

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: transformacja środowiska miejskiego, Charków, czynniki wpływu, periodyzacja prądów eklektycznych, obiekty architektury, transformation of the urban environment, Kharkov, factors of influence, periodisation of eclectic currents, objects of architecture, Mombasa, kultura Suahili, urbanizacja Afryki, kolor w urbanistyce, Swahili culture, urbanisation of Africa, colour in urban planning, średniowieczne układy urbanistyczne, zabytkowe miasta małopolski, ochrona miasta zabytkowego, medieval urban layouts, historic towns in Lesser Poland, protection of historic towns, sacrum, krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place, archetyp, typ architektoniczny, idea, projekt, archetype, architectural type, design, projektowanie szkoły, krajobrazy sprzyjające promocji zdrowia, zrównoważona architektura, school design, health-affirming landscapes, sustainable architecture, wpływy eksploatacji górniczej, niecka osiadań, profil podłużny rzeki, renaturyzacja, szkody górnicze, extraction influence, subsidence trough, longitudinal river profile, restoration, mining damage, włókna stalowe, posadzki przemysłowe, metody nieniszczące, steel fibres, industrial floors, non-destructive methods, metoda elementów skończonych, hybrydowe słupy oświetleniowe, analiza modalna, analiza spektrum reakcji, finite element method, hybrid light pole, modal analysis, response spectrum analysis, dynamika robotów, model dynamiki robota, Kawasaki RS010L, robot dynamics, dynamics model of robot

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The significance and stylistic features of eclectic objects in the city of Kharkov

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 5-22
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.040.10352

Colour as a tool in shaping the city image – based on the case of Mombasa

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 23–36
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.041.10353

Issues with protecting medieval urban layouts from selected example towns in Lesser Poland

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 37-44
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.042.10354

Lanckorona's market square in the context of the landscape

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 45-70
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.043.10355

Archetypes in contemporary architecture

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 71-84
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.044.10356

Health-affirming landscapes and sustainable architecture of modern schools

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 85-102
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.045.10357

Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restoration

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 103-114
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.046.10358

The effect of the concentration of steel fibres on the properties of industrial floors

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 115-132
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.047.10359

The reasons for hybrid light pole failures – an analytical study

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 133–146
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.048.10360

The development and verification of a dynamic model of the Kawasaki RS010L industrial robot

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 147–160
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.049.10361