Colour as a tool in shaping the city image – based on the case of Mombasa

Artur Jasiński

Abstrakt

The article discusses the architectural tradition of Mombasa, a port city in East Africa. Starting from the 10th century AD, Mombasa was an important trade centre of the Swahili culture, which developed its own language, art, crafts and architecture, drawing on Arabic, Persian and Indian influences. Mombasa is currently undergoing strong urbanisation processes, which lead to its rapid expansion, spatial chaos and urban poverty. The local authorities facing these problems decided to improve the tourist appeal of the city through initiatives to make it cleaner and enhance its aesthetic values. In 2018, an administrative decree was issued that required the façades of downtown buildings to be painted blue and white. As a result, Mombasa became the most frequently photographed city in Africa.

Streszczenie
W artykule omówiona została tradycja architektoniczna Mombasy, portowego miasta położonego w Afryce Wschodniej. Od X w. n.e. Mombasa była ważnym ośrodkiem handlowym kultury Suahili, która wykształciła swój własny język, swoją sztukę, rzemiosło i architekturę, opartą o wzory pochodzące z Arabii, Persji i Indii. Obecnie Mombasa podlega silnym procesom urbanizacyjnym, czego skutkami jest proces gwałtownego rozrastania się miasta, chaos przestrzenny i bieda. Władze miasta, borykające się z tymi problemami, postanowiły zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną, wdrażając inicjatywy zmierzające do poprawy stanu czystości i estetyki. W 2018 roku nakazano w trybie administracyjnym pomalowanie fasad śródmiejskich domów na biało i na niebiesko. W rezultacie Mombasa stała się najczęściej fotografowanym miastem w Afryce.

Słowa kluczowe: Mombasa, kultura Suahili, urbanizacja Afryki, kolor w urbanistyce, Swahili culture, urbanisation of Africa, colour in urban planning
References

[1] Blixen K., Pożegnanie z Afryką, Wydawnictwo Graffiti, Kraków 1992.

[2] Cornel E., MPs stop reclamation at Kibarani dumpsite, decry ‚massive corruption’, The Star, 30.07.2018, https://www.the-star.co.ke/news/2018/07/30/video-mps-stopreclamation-at-kibarani-dumpsite-decry-massive_c1794732 [accessed: 20.01.2019].

[3] Hope K.R., Urbanization in Kenya, African J. Economic and Sustainable Development, Vol. 1, No. 1, 2012.

[4] Jasiński A., Colour manipulations as a tool for creating the city image on examples of Miami Beach and Tel Aviv, Czasopismo Techniczne, z. 11-A/2017, Politechnika Krakowska.

[5] King A.D., The Bungalow: The Production of Global Culture, Oxford University Press, Oxford 1995.

[6] Mwawasi M., Mombasa County barred from painting buildings blue and white, Standard Digital, 12.07.2018, https://www.standardmedia.co.ke/article/2001287784/mombasa-county-barred-from-painting-buildings-blue-and-white [accessed: 20.01.2019].

[7] Pawełczak M., Historia Kenii, [in:] Kenia, Tanzania, Zanzibar. Praktyczny przewodnik, Pascal, Bielsko-Biała 2015.

[8] Steyn G., The Impacts of Islandness on the Urbanism and Architecture of Mombasa, Urban Island Studies, Vol. 1, No. 1, 2015.

[9] Theroux P., Safari mrocznej gwiazdy. Lądem z Kairu do Kapsztadu, Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2013.

[10] Tubei G., Kenya’s main tourist hub is changing before our very eyes thanks to a governor’s stroke of genius to make it the most photographed city in Africa, Business Insider, 7.03.2018, https://www.pulselive.co.ke/bi/lifestyle/hassan-joho-kenyas-main-tourist-hub-ischanging-before-our-very-eyes-thanks-to-a/rb99s85 [accessed: 20.01.2019].

[11] UN Habitat Support to Sustainable Urban Development in Kenya, Vol. 1, United Nations Human Settlements Programme 2015.