Intense colours in the latest works of architecture

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Abstrakt

Vivid colours in external views of the latest works of architecture are not commonplace. Le Corbusier introduced basic colours delicately, on small fragments. Architects inspired by his work most often select rather small fragments, marking with only a single colour that is clearly contrasted with the entire composition. The construction of massings with vivid colours is the domain of either young and bold or experienced architects who can convince decision-makers about their proposals and rationale. The author presents structures with elements of various colours, as well as single-colour structures that feature surprisingly striking colours, completed by outstanding contemporary architects.

Streszczenie
Ostre kolory na zewnętrznych ścianach budowli architektury najnowszej nie występują często. Le Corbusier delikatnie wprowadzał na małych kawałkach kolory podstawowe. Inspirowani jego twórczością architekci wybierają raczej niewielkie fragmenty powierzchni, używając najczęściej tylko jednego koloru skontrastowanego wyraźnie z całą kompozycją. Budowanie brył o mocnych żywych kolorach jest domeną młodych odważnych architektów lub tych doświadczonych, którzy potrafią przekonać decydentów do swoich wyobrażeń i racji. Autorka przedstawia obiekty z elementami różnych kolorów, a także jednobarwne o zaskakujących mocnych barwach, realizowane przez wybitnych współczesnych architektów.

Słowa kluczowe: contemporary architecture, stararchitects, colour in architecture, architektura współczesna, stararchitekci, kolor w architekturze
References

 [1] Cohen J.L., Benton T., Le Corbusier Le Grand, Phaidon, London–New York 2008, 248–251, 410–431, 714–717.

[2] Flint A., Le Corbusier. Architekt jutra, Grupa Wydawnicza Foksal/ W.A.B., Warszawa 2017.

[3] Frank O. Gehry, 13 Projects after Bilbao, Y. Futagawa (ed.), GA Document, no. 68, A.D.A. Edita, Tokyo 2002, 38–44.

[4] Gyurkovich M., Współczesne adaptacje barcelońskich zabytków XIX i XX wieku, „Wiadomości Konserwatorskie” no. 31, 2012, 59–61.

[5] Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987, 32–34.

[6] Jencks Ch., Le Corbusier. Tragizm współczesnej architektury, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987, 189, 191 (Le Corbusier, Oeuvre complète, vol. V, 1946–1952).

[7] Jodidio Ph., Architecture in France, Taschen, Hong Kong, Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo 2006, 84–89, 109–119.

[8] Jodidio Ph., Architecture Now!, vol. 8, Taschen, Cologne 2012, 200–207.

[9] Jodidio Ph., Architektura dzisiaj, Taschen/ TMC Art., Köln 2003, 060–061.

[10] Krauel J., Urban Spaces. Environments for the future, Links/ Carles Broto & Comerma, Barcelona 2009, 90–101, 8–19.

[11] Krenz A., Sala Koncertowa Duńskiego Radia w Kopenhadze, “Architektura & Biznes” no. 11, 2009.

[12] Lapierre É., Identification d’une ville architectures de Paris, Paris 2002, 272, pp. 62–65.

[13] Leśnikowski W., Elegancja fragmentaryczna, part 3, Artyzm architektury Frédérica Borela, “Architektura & Biznes” no. 12, 2005.

[14] Lewandowski M., Architektura poprzez technikę – centrum handlowo-rozrywkowe Las Arenas w Barcelonie, “Architektura-Murator” no. 10, 2011, 100–108.

[15] Miralles R., Sierra P., Barcelona. Arquitectura contemporània 1979–2010, Editions Poligrafa, Barcelona 2010.

[16] Popiel-Muszyńska A., Skórka pomarańczowa, “Architektura & Biznes” no. 01, 2012, 34–47.

[17] The Pritzker Prize Laureates in Their Own Words Architect, R. Peltason, G. Ong-Yan (eds.), Thames & Hudson, London 2010, 55, 43; (Bedeli G., The Observer, 12 February 2006; Lubow A., New York Times, 6 April 2008).

[18] Frank Gehry Architect, J.F. Ragheb (ed.), Guggenheim Museum, New York 2001, 222.

[19] Glinojecka M., https://archirama.muratorplus.pl/architektura/biomuzeum-w-panamiekolejna-ikona-architektury-projektu-stararchitekta-franka-gehrego,67_2971.html (access: 20.03.2019).

[20] Kubiak E., www.kolumbijsko.com/santa-cruz-del-islote-najbardziej-zaludniona-wyspana- swiecie/ (access: 24.03.2019).

[21] www.archdaily./775643/euronews-jakob-plus-macfarlane-architects (access: 14.03.2019).

[22] https://retaidesignblog.net/2015/12/30/euronews-headquarters-by-jakobmacfarlane-lyon-france (access: 14.03.2019).

[23] www.bryla.pl/bryla/1.85298,6205111,Jean_Nouvel_iblekitny_meteor_DR_Concert_Hall.html (access: 12.02.2018).

[24] https://businessinsider.com.pl/lifestyle/superkilen-innowacyjny-miejski-park-wkopenhadze-lorenz-dexler/vb3jk0y (access: 15.05.2017).

[25] https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=54203 (access: 15.05.2017).

[26] www.girlsroom.pl/zycie/4787-superkilen-park-wielu-kultur (access: 15.05.2017).