Using piv for measuring wind velocity fields in front of and behind bulkheads made from nets of different solidity ratios

Grzegorz Bosak

Abstrakt

This article presents description and results of an investigation using PIV for measuring wind velocity fields in front of and behind bulkheads made from nets of different solidity ratios. The basic aim of the work is to determine the characteristic features  of the wind velocity field on the windward and leeward sides of nets of different solidity ratios and to present an example of the usage of a PIV system in tests in an aerodynamic tunnel. The tests were performed in a mini aerodynamic tunnel especially prepared to test the PIV system. In the work, the regulations of measurement by means of a PIV system are presented, the main elements of the system are characterised and the main advantages and difficulties of realising measurements using this type of technique are described. 

Keywords: wind tunnel tests, PIV system, wind velocity field, solidity ratio, permeable wind curtain

Pomiar systemem piv pola prędkości wiatru przed i za przegrodą wykonaną z siatki o różnym współczynniku wypełnienia

Streszczenie

Artykuł przedstawia opis i wyniki pomiarów systemem PIV pola prędkości wiatru przed i za przegrodą wykonanej z siatki o różnym współczynniku wypełnienia. Podstawowym celem pracy jest określenie charakterystycznych cech pola prędkości wiatru po stronie nawietrznej i zawietrznej siatek o różnych współczynnikach wypełnienia oraz przedstawienie przykładowego wykorzystania systemu PIV w badaniach w tunelu aerodynamicznym. Badania przeprowadzono w mini tunelu aerodynamicznym przygotowanym specjalnie do testowania systemu PIV. W pracy ponadto przedstawiono zasady pomiaru systemem PIV, scharakteryzowano główne elementy sytemu oraz opisano podstawowe zalety i trudności realizacji pomiarów tego typu techniką.

Słowa kluczowe: badania w tunelu aerodynamicznym, PIV system, pole prędkości wiatru, współczynnik wypełnienia, przewiewne zasłony

References

[1] Adrian R., Westerweel J., Particle Image Velocimetry, Cambridge University Press, New York 2011.

[2] Adrian R.J., Twenty years of particle image velocimetry, Exp Fluids 39, 2005, 159–169.

[3] Bin L., Shan-Qun Ch., Experimental study of flow past obstacles by PIV, Procedia Engineering 126, 2015, 537–541.

[4] LaVision, PIV Manual, Göttingen, 2016.

[5] Wieneke B., Pfeiffer K., Adaptive PIV with variable interrogation window size and shape, 15th Int Symp on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lisbon 2010.