Criterion for wind environment assessment with consideration to the effect of turbulence

Akinori Akahoshi,

Yasushi Uematsu

Abstrakt

Turbulence affects the human perception of wind, the wind-induced damage to buildings, the values of wind speeds measured by 3-cup anemometers, and so on. The wind environment assessment criterion proposed by the Wind Engineering Institute Co., Ltd. is based on the relationship between the mean wind speeds measured by 3-cup anemometers and the condition of surrounding terrain. This criterion does not consider the influence of turbulence. Considering the significant urbanization of large cities and the change in anemometers used for wind speed measurements, a new criterion of wind environment assessment that considers the effect of turbulence is required. The present study discusses such a criterion based on a wind tunnel experiment, the observation at various locations, and a questionnaire survey on the wind environment that was conducted with for the residents and pedestrians in Tokyo.

Kryterium oceny środowiska wiatrowego z uwzględnieniem wpływu turbulencji

Streszczenie

Turbulencja wpływa na postrzeganie wiatru przez człowieka, wywołane wiatrem uszkodzenia budynków, wartości prędkości wiatru mierzone przez anemometry 3-filiżankowe etc. Kryterium oceny środowiska wiatrowego zaproponowane przez Instytut Inżynierii Wiatrowej opiera się na zależności między średnią prędkością wiatru mierzoną przez anemometry 3-filiżankowe a stanem otaczającego deszczu. To kryterium nie uwzględnia wpływu turbulencji. Biorąc pod uwagę znaczną urbanizację dużych miast i zmianę anemometrów używanych do pomiarów prędkości wiatru, wymagane jest nowe kryterium oceny środowiska wiatrowego, które uwzględnia wpływ turbulencji. Niniejszy artykuł omawia takie kryterium oparte na eksperymencie z tunelem aerodynamicznym, obserwacji w różnych miejscach oraz ankiecie dotyczącej środowiska wiatrowego, która została przeprowadzona dla mieszkańców i pieszych w Tokio. 

Słowa kluczowe: ocena środowiska wiatrowego, intensywność turbulencji, badanie ankietowe, obserwacja w terenie, eksperyment w tunelu aerodynamicznym
References

[1]   Akahoshi A., Sarukawa A., Sasaki R., Miyashita  K., Nakamura O., Uematsu Y., Discussion on difference between 3 cup and ultrasonic anemometers of the obtained statistical values to be used for wind environment assessment, Journal of Wind Engineering,  JAWE, No.156, 2018.

[2]   Akahoshi A., Sarukawa A., Sasaki R., Miyashita K., Nakamura  O., Uematsu  Y., Study  of  relation between peak factor and turbulence intensity by using the wind observation data at various locations, Journal of Wind Engineering, JAWE, No.153, 2017, 134–143.

[3]   Architectural Institute of Japan, Recommendation for Loads on Buildings, 2015.

[4]   Hunt J.C.R., Poulton E.C., Mumford J.C., The effects of wind on people; New criteria based on wind tunnel experiments, Building and Environment 11(1), 1976, 15–28.

[5]   Murakami S., Iwasa Y., Morikawa Y., Investigation of statistical characteristic of wind at ground level and criteria for assessing wind-induced  discomfort: Part III Criteria for assessing wind- induced discomfort, Transactions of the Architectural Institute of Japan 325, 1983, 74–84.

[6]   Murakami  S., Morikawa  Y., Criteria for assessing wind-induced  discomfort  considering temperature   effect,  Transactions of AIJ, Journal  of architecture,  planning  and environmental engineering 358, 1985, 9–17.

[7]   Nakamura O., Yoshida M., Yokotani K., Katagiri J., Characteristics of wind at ground level in Tokyo, Proceedings of the 9th National Symposium on Wind Engineering, Tokyo 1986.

[8]   Nakamura O., Tamura Y., Hibi K., Xu X., Yang Q., Miyashita K., Proposal of Pedestrian Level Wind Index Based on Field Measurement  Wind Speed Data at 320 Urban Sites in Japan, Journal of Wind Engineering,  JAWE, No.148, 2016, 103–111.