The difficult heritage. The reuse of former prison buildings

Agnieszka Faustyna Szuta,

Jakub Szczepański

Abstrakt

In recent years, there has been a trend to reuse abandoned buildings. Adaptive re-use allows preservation of the original structure and implements a new function to it. Suchactivity could help to preserve the historic value of buildings; moreover, many other advantages can be found in educational, ecological and economic fields. However, the question arises of whether every object can be freely adapted. This article examines the case of old prisons which have, for instance, been adapted into hotels and museums. Knowledge of the history of prison architecture as well as experience in preserving and adapting prisons could help to identify the appropriate function for the abandoned penitentiary facilities.

Keywords: heritage, architecture, prison, adaptive re-use, penitentiary architecture, correctional facility, panopticon

Streszczenie
W ostatnich latach zauważalny staje się pozytywny trend kładący nacisk na wykorzystanie istniejących budynków. Adaptive re-use pozwala na wprowadzenie nowej funkcji obiektu przy zachowaniu jego oryginalnej struktury. Tego typu działania mogą pomóc w zachowaniu historycznych wartości budynku, mają również zalety edukacyjne, ekologiczne i ekonomiczne. Rodzi się jednak pytanie: czy każdy obiekt można dowolnie zaadaptować? Niniejszy artykuł bada kwestię dawnych więzień, które zostały zaadaptowane jako m.in. hotele i muzea. Poznanie historii architektury więziennej i przykładów sposobu zachowania i ponownego wykorzystania tych obiektów może pomóc w odnalezieniu dla nich odpowiedniej nowej funkcji, a zarazem posłużyć jako przykład dla innych, obecnie opuszczanych budynków więziennych.

Słowa kluczowe: architektura, więzienia, adaptacje, architektura penitencjarna, dziedzictwo, panoptikon
References

[1] Al-Hosany N., Elkadi H., Sustainability Approaches for Incarceration Architecture, Renewable and Sustainable Energy Reviews 6(5), 2002, 457–470.

[2] Awofeso N., Disciplinary Architecture: Prison Design and Prisoners’ Health, Hektoen International: A Journal of Medical Humanities 3(1), 2011.

[3] Białkiewicz A., O zmianach użytkowania obiektów sakralnych, Wydawnictwo PK, Kraków 2016.

[4] Biran A., Poria Y., Oren G., Sought Experiences at (Dark) Heritage Sites, Annals of Tourism Research 38(3), 2011, 820–841.

[5] Cegieć J., Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego, Res Historica 35, 2015, 95–111.

[6] Januszewski S., Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Fundacja Hereditas, Warszawa 2009.

[7] Johanson M., 9 Former Jails with Surprising Second Lives, CNN Business Traveller, [online] https://edition.cnn.com/travel/article/second-lives-of-prisons/index.html (acessed: 16.05.2019).

[8] Johnston N., Forms of Constraint: A History of Prison Architecture, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 2008.

[9] Karthaus R., Block L., Hu A., Redesigning Prison: The Architecture and Ethics of habilitation, Journal of Architecture 24(2), 2019, 193–222.

[10] Kim A.G., Vladimirovna Loksha A., New Directions of the Accomodation Development in the World Tourism Market, Life Science Journal 11(3), 2014, 79–84.

[11] Latham D., Creative Reuse of Buildings: Volume One, Routledge 2000.

[12] Latham D., Creative Re-Use: Working with the Building, Journal of Architectural Conservation 5, 1999.

[13] Lindemuth A.L., Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff in the United States: Precedents and Contemporary Applications, Journal of Mediterranean Ecology 8, 2007, 87–97.

[14] Linowiecka B., Rola tożsamości miejsca w procesie projektowym obiektów hotelowych, proceedings of Nauka nie jedno ma imię, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.

[15] NoAarchitecten, City Campus Hasselt University, [online] (http://noa.wetnet.be/en/projects/5/041-city-campus-hasselt-university (accesed: 15.05.2019).

[16] Nyka L., Burda I.M., Rola przekształceń styku lądu i wody w procesach rewitalizacji, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 264, 2017, 67–80.

[17] Olesen E., Adventure Guide to Sweden, Hunter Publishing 2005.

[18] Plevoets B., Van Cleempoel K., Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline, 1st ed., New York: Taylor and Francis, imprint Routledge 2019.

[19] Sulfaro N., ‘Difficult Heritage’: The Use and Reuse of Prisons, Sites of Massacres and of Other Problematic Places, eds. D. Fiorani, K. Loughlin, S. Musso, Hasselt 2017.

[20] Szczepański J., Sustainable Monument Preservation in Architectural Education, World Transactions on Engineering and Technology Education 17(1), 2019, 42–47.

[21] Szmygin B., Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO – Charakterystyka, Metodologia, Zarządzanie. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska 2016.

[22] Szuta A.F., Abandoned Heritage – the First European Airports, Czasopismo Techniczne 3, 2019, 105–18.

[23] http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zwiedzanie-aresztu-sledczego-na-rakowieckiejzdjecia,3273205,artgal,t,id,tm.html (access: 15.05.2019)

[24] http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/muzeum-zolnierzy-wykletych-bylismy-wmiejscach, 4588591,artgal,t,id,tm.html (access: 15.05.2019)

[25] https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/45402/Skanskazakonczyla- przebudowe-zabytkowego-wiezienia-w-Kielcach (access: 24.05.2019)

[26] www.um.kielce.pl (access: 24.05.2019)

[27] https://www.solidarni.waw.pl/4sierpien1945_Kielce.htm (access: 15.05.2019)

[28] https://sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-w-warszawie-mokotowie (access: 20.05.2019)

[29] https://www.sw.gov.pl/strona/muzeum-zolnierzy-wykletych-i-wiezniow-politycznychprl-o-muzeum (access: 15.05.2019)

[30] http://ompio.pl/kalendarium/ (access: 15.05.2019)

[31] https://www.visithasselt.be/en/old-prison-hasselt (access: 15.05.2019)

[32] https://www.hetarresthuis.nl/en/about-us/history (access: 15.05.2019)

[33] https://www.tripadvisor.com.ph/Hotel_Review-g188576-d2094053-Reviews-or210-Het_Arresthuis-Roermond_Limburg_Province.html (access: 16.05.2019)

[34] https://langholmen.com/en/hotell/history/ (access: 20.05.2019)

[35] http://www.designcurial.com/news/jail-breaker-4403655 (access: 20.05.2019)

[36] https://oll.libertyfund.org/pages/bentham-s-panopticon (access: 20.05.2019)

[37] https://www.oldpolicecellsmuseum.org.uk/content/history/local-historians-history/david-rowland/prisons-david-rowland/pentonville_prison (access: 20.05.2019)