The use of 3D computer graphics to preserve, reproduce and obtain information relating to a historically valuable object

Maksymilian Szpyt

Abstrakt

This paper provides a summary of the benefits of 3D computer graphics for preserving, reconstructing and obtaining information pertaining to historically valuable architectural objects. The current technology is discussed including its most common applications and examples of solutions as well as the creative process of three-dimensional architectural modelling.

Keywords: 3D modelling, 3D graphics, digital reconstruction

Streszczenie
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania przy pomocy komputerowej grafiki 3D w celu pokazania korzyści płynących z wykorzystania tej metody w zachowywaniu, odtwarzania i pozyskiwaniu informacji wraz z wizerunkiem w kontekście historycznie cennych obiektów architektury. Omówiono aktualną technologię z jej najczęstszym zastosowaniem wraz z przykładami rozwiązań i procesem twórczym trójwymiarowych modeli architektury.

Słowa kluczowe: modelowanie 3D, grafika 3D, rekonstrukcja cyfrowa
References

[1] Spallone R., 3D Digital modelling as a method for the reconstruction of the historical image of the city: The Case of Piazza Bodoni in Turin (Italy) at the end of nineteenth century, Proceedings of XXI International CIPA Symposium, Athens 2007.

[2] Ragia L., Sarri F., Mania K., 3D Reconstruction and Visualization of Alternatives for Restoration of Historic Buildings: a New Approach, 1st International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2015), Barcelona 2015, 1–9.

[3] Boeykens S., Neuckermans H., Architectural design analysis, historical reconstruction and structured archival using 3D Models, [in:] Joining languages, cultures and visions, Les Presses de l’Université de Montréal, Montreal 2009, 119–132.

[4] Galiana M., Más Á., Lerma C., Peñalver M.J., Conesa S., Methodology of the Virtual Reconstruction of Arquitectonic Heritage: Ambassador Vich’s Palace in Valencia, International Journal of Architectural Heritage 8/2014, 94–123.

[5] Topolski J.W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

[6] Szpyt M., Pikulski P., Niezbadane losy Pałacu w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Próba komputerowej rekonstrukcji na podstawie analizy historii pałacu od roku 1655 do połowy XIX wieku, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 48/2016, 119–124.

[7] Mikrut S., Dużyńska U., Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20/2009, 285–294.

[8] Kulig A., Nassery F., Filipowski., Zieliński R., Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji i analizie zabytków architektury, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 42/2015.