Collaborative Planning for Sustainable Urban Infrastructure in Frankfurt am Main

Michael Peterek,

Susana Restrepo Rico,

Yaman Hebbo,

Ulrike Reichhardt

Abstrakt

Infrastructure planning in most cities is a process of sectoral implementation which produces independent sectoral solutions to urbanisation issues. With the advent of sustainable practices, along with the challenges posed by climate change, cities are discovering important synergies among urban infrastructure sectors which are being used to reduce the urban footprint. In the need for sustainable infrastructure, the city of Frankfurt am Main, although operating in a sectoral manner, has learned from past experiences and has progressively developed a collaborative approach to infrastructure planning. This collaborative approach increases the possibilities for trans-sectoral projects and reduces the consumption of natural resources. This paper showcases interesting sectoral and trans-sectoral projects in the infrastructure sectors of energy, water, wastewater, solid waste and urban agriculture. The showcased projects have been selected from a study of 36 operational, programmatic and educational initiatives implemented by the city.

Keywords: collaborative planning, sustainable infrastructure, trans-sectoral projects, renewable energies

Streszczenie
Planowanie infrastruktury w miastach jest procesem wdrażania sektorowego, który przynosi rozwiązania problemów urbanizacyjnych. Wraz z pojawieniem się zrównoważonych praktyk obok wyzwań związanych ze zmianami klimatu miasta zaczęły odkrywać ważną synergię między sektorami infrastruktury miejskiej. Korzystając z wielu lat doświadczeń, architekci i urbaniści z Frankfurtu nad Menem stopniowo rozwijają swoją współpracę w planowaniu infrastruktury. Podejście oparte na współdziałaniu zwiększa możliwości projektów międzysektorowych i zmniejsza zużycie zasobów naturalnych. Niniejszy artykuł przedstawia interesujące koncepcje sektorowe i międzysektorowe w zakresie infrastruktury sektorów energii, wody, ścieków, odpadów stałych i rolnictwa miejskiego. Prezentowane propozycje zostały wybrane z 36 inicjatyw operacyjnych, programowych i edukacyjnych realizowanych przez miasto.

Słowa kluczowe: wspólne planowanie, zrównoważona infrastruktura, projekty międzysektorowe, odnawialne źródła energii
References

[1] Caritas Frankfurt, Cariteam-Energiesparservice [online], https://www.caritas-frankfurt.de/ich-suche-hilfe/geringes-einkommen/stromspar-check/stromspar-check (access: 04.04.2019).

[2] Energiereferat Frankfurt am Main, Wir erneuern Frankfurts Energie. Masterplan 100% Klimaschutz, Flyer, 2013 [online], https://frankfurt.de/sixcms/media. php/738/03062013_ER_FlyerMasterplan.pdf (access: 10.06.2019).

[3] Energiereferat Stadt Frankfurt am Main, Wir erneuern Frankfurt Energie. Masterplan 100% Klimaschutz [online], https://www.masterplan100.de/home (access: 07.04.2019).

[4] Energiereferat Frankfurt am Main, ÖKOPROFIT Frankfurt am Main [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=7230737&_ffmpar[_id_inhalt]=7431321(access: 10.06.2019).

[5] Energiereferat Frankfurt am Main, Frankfurt spart Strom – Förderprogramm für Haushalte [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=7230737&_ffmpar[_id_inhalt]=7431319 (access: 10.06.2019).

[6] European Commission, European Green Capital, 2016 [online], http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/policy-guidance/index.html (access: 03.04.2016).

[7] FES, Über uns [online], https://www.fes-frankfurt.de/ueber-fes (access: 09.06.2019).

[8] Ffmtipptopp, Unser Profil [online], http://www.ffmtipptopp.de/index.php?id=6 (access: 04.04.2019).

[9] Peterek M., Climate Protection and Green City Policies in Frankfurt am Main, Germany, [in:] Ciudades en Transformación. Cambio Climático Global, Desastres Naturales y Resiliencia Urbana, eds. Tumini I., Cartes I., Conference Proceedings, 5–6 October, Concepción, Universidad del Bío-Bío, Chile 2015, 89–104.

[10] Peterek M., Restrepo Rico S., Hebbo Y. , Guerra Bustani C., Reichhardt U., A flexible system for localised sustainable development, Technical Transactions, 9-AC/2018, 33–48.

[11] Regional Authority FrankfurtRheinMain, The Regional Authority FrankfurtRheinMain. Structures, tasks and services, Frankfurt am Main 2013.

[12] Schumacher P., Stroh K., Schurig M., Ellerbrok C., Ramona A., Link S., Generalkonzept im Rahmen des Masterplans 100% Klimaschutz der Stadt Frankfurt am Main, Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP, Stadt Frankfurt am Main 2015.

[13] Schumacher P., Stryi-Hipp G., Armin R., Masterplan 100% Klimaschutz – Frankfurt am Main. Generalkonzept. Kurzfassung, Frankfurt am Main 2016 [online], https://www.masterplan100.de/fileadmin/user_upload/content/pdf/Masterplan_Broschu__re_Final_barrierefrei.pdf (access: 04.04.2019); English version: https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/170124_Masterplan%20Broschu%CC%88re_ENG_bf_pdfua.pdf (access: 04.04.2019).

[14] Stadtentwässerung Frankfurt am Main SEF, SEVA Sindlingen [online], https://www.stadtentwaesserung-frankfurt.de/anlagen/abwasserreinigung/seva-sindlingen.html (access: 10.06.2019).

[15] Stadt Frankfurt am Main, Regionalverband FrankfurtRheinMain, Aufbau von Wärmenetzen. Praxisleitfaden – Online-Anhang mit Hintergrundinformationen und Grundlagen, Frankfurt am Main, October 2014 [online], https://www.energiewende-frankfurtrheinmain.de/fileadmin/user_upload/content/pdf/Anhang_Praxisleitfaeden/Leitfaden_Aufbau_von_Waermenetzen_Online_Anhang.pdf (access: 10.06.2019).

[16] Stadt Frankfurt am Main, Passivhausbau in Frankfurt am Main [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2853&_ffmpar[_id_inhalt]=5343485 (access: 10.06.2019).

[17] Stadt Frankfurt am Main, ÖKOPROFIT Frankfurt am Main 2014 [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/%C3%96P_Frankfurt_2014.pdf (access: 04.04.2019).

[18] Stadt Frankfurt, Dezernat Umwelt und Gesundheit, Environment Frankfurt. Status and Trends, Frankfurt am Main 2010 [online], https://frankfurt-greencity.de/fileadmin/Redakteur_Dateien/attachments/umweltfrankfurt_e_nbf.pdf (access: 10.06.2019).

[19] Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt Green City – Frankfurt in allen Farben, Frankfurt am Main 2011 [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/FrankfurtGreen City Flyer.pdf (access: 04.04.2019).

[20] Stadt Frankfurt am Main, European Green Capital Award – Frankfurt am Main’s Application. Environmental Indicator 08 Water Consumption, Frankfurt am Main 2013.

[21] Stadt Frankfurt am Main, Regenwassernutzung. Frankfurt.de [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2839&_ffmpar[_id_inhalt]=23867 (access: 10.06.2019).

[22] Stadt Frankfurt am Main, Umweltamt. Frankfurt.de [online], http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3060 (access: 02.09.2016).

[23] Stadt Frankfurt am Main, Dezernat für Planen und Bauen, Riedberg: Urbaner Stadtteil im Grünen, Frankfurt am Main 2015.

[24] Stadtplanungsamt, Status Bericht Frankfurt 2030, Frankfurt am Main 2016.

[25] Umweltamt, Ausgleichsflächen. Frankfurt.de [online], https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3062&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=30234 (access: 20.09.2016).

[26] Umweltamt Frankfurt am Main, Überwachung der Abwasserqualität, Frankfurt am Main 2014.

[27] Umweltamt Frankfurt am Main, Climate Protection and Energy Supply, 2015 [online], http://www.frankfurt-greencity.de/en/environment-frankfurt/climate-protectionand-energy-supply (access: 22.07.2015).

[28] WRM AG Wasserversorgung Rhein-Main, Roth U., Situationsanalyse zur Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region – Fortschreibung Juli 2016 [online], https://www.hessenwasser.de/fileadmin/user_upload/WRM-Situationsanalyse_2016_Bericht.pdf (access: 20.09.2016).