From Architecture Without Architects to architecture after architects

Krzysztof Ingarden

Abstrakt

The ideas presented by Bernard Rudofsky in the exhibition and book entitled Architecture Without Architects are being proposed by the author as the starting point of discussion on the condition of the architectural profession. Rudofsky focused the world’s attention on architecture formed by the forces of Nature and as a result of natural development processes. The article raises the question of the future of the architectural profession seen from the perspective of the present time, whilst the technological development, in particular automation and computerization of design and construction processes, has gone so far that it is possible in the near future that man might be replaced by machines,  which in turn may lead to a deep change in the architectural profession, or to its eventual complete disappearance

Keywords: architecture, artificial intelligence, AI, nature and architecture, BIM

Streszczenie
Autor za punkt wyjścia do dyskusji przyjmuje idee przedstawione przez Bernarda Rudofsky’ego w wystawie i książce zatytułowanej Architecture Without Architects, idee architektury formowanej siłami Natury i w wyniku naturalnych procesów rozwojowych. Następnie stawia pytanie o przyszłość architektury widzianej z perspektywy czasu obecnego, w którym rozwój technologiczny, w szczególności automatyzacja i komputeryzacja procesów projektowania i budowy, zaszedł tak daleko, iż możliwe jest w nieodległej przyszłości zastąpienie człowieka przez maszyny, co w konsekwencji doprowadzić może do zmiany charakteru zawodu architekta lub do jego częściowego zaniku.

Słowa kluczowe: architektura, sztuczna inteligencja, AI, natura i architektura, BIM
References

[1] Rudofsky B., Architecture Without Architects. A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Doubleday & Co. Inc., New York 1964.

[2] Brown D.C., Artificial Intelligence for Design Process Improvement, [pdf] http://www.academia.edu.

[3] Poyet P., Delcambre B., Artificial Intelligence and Building Engineering, Building Research and Information, 09/1990.

[4] Johnson J.A., Big-Five model, [in:] V. Zeigler-Hill, T.K. Shackelford (eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences, New York, Springer 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_1212-1 2017.

[5] Carpo M., The Second Digital Turn. Design Beyond Intelligence, MIT Press, 2017.

[6] Young L., Neo-Machine Architecture Without People, Architectural Design, 01–02/2019, Machine Landscapes. Architectures of the Post – Antropocene, John Willey and Sons, 2019, DOI: 10.1002/ad.2379.

[7] The J. Paul Getty Trust, Bernard Rudofsky Papers, ca. 1910–1987, [online] http://archives2.getty.edu:8082/xtf/view?docId=ead/920004/920004.xml;chunk.id=ref8;brand=default.

[8] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-big-data

[9] https://encyklopedia.pwn.pl

[10] https://www.3ders.org/

[11] https://cobod.com/

[12] https://all3dp.com/1/3d-printed-house-homes-buildings-3d-printing-construction/