Procedura recenzowania

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów spoza jednostki macierzystej.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym określeniem, czy dany artykuł kwalifikuje się do opublikowania w Czasopiśmie Technicznym.
4. Nazwiska recenzentów są tajne, obowiązuje zasada „double-blind review proces”. Lista wszystkich recenzentów jest publikowana w każdym ostatnim numerze Czasopisma Technicznego w danym roku.

Formularz recenzencki