Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The architectural design of light-permeable facades – a summary of recent trends and observations

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 5–30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.120.11445

The belly of Budapest – the Hungarian Central Market Hall from the end of the 19th century against the backdrop of selected European objects with this function

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 31–44
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.122.11447

Sustainable design, modern environmental protection engineering and bioeconomics

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 45–52
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.121.11446

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. The Zakopane style in the space of the confrontation of national styles Stanisław Witkiewicz’s Zakopane style and its differentia specifica

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 53–62
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.123.11448

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. Searching for urban reserves. The potential of underground spaces. Designing in a narrow and demanding location

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 63–78
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.124.11449

Specific features of designing educational centers in the areas with challenging landscape in Ukraine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 79–84
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.125.11450

Urban sprawl and smart growth versus quality of life

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 85–98
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.131.11497

Ecotoxicological aspects of the use of parabens in the production of cosmetics

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 99–124
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.126.11451

Paid car park zone management with regard to the principles of providing parking spaces for disabled people

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 125–138
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.132.11498

A comparative analysis of the results of terrestrial laser scanning and numerical modelling for assessing the stability of a road embankment on the active landslide on the Just mountain at Tęgoborze at Just – Tęgoborze

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 139–150
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.127.11452

Fem determination of the plastic limit load for cylindrical shells

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 151–162
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.128.11453

Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 163–172
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.129.11454

Prediction of thickness of pantograph contact strips using Artificial Neural Networks

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 173–180
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.130.11455