Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The architectural design of light-permeable facades – a summary of recent trends and observations

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 5–30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.120.11445

The belly of Budapest – the Hungarian Central Market Hall from the end of the 19th century against the backdrop of selected European objects with this function

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 31–44
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.122.11447

Sustainable design, modern environmental protection engineering and bioeconomics

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 45–52
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.121.11446

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. The Zakopane style in the space of the confrontation of national styles Stanisław Witkiewicz’s Zakopane style and its differentia specifica

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 53–62
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.123.11448

Contemporaneity – Zakopane-ness – the heritage of Zakopane. Searching for urban reserves. The potential of underground spaces. Designing in a narrow and demanding location

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 63–78
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.124.11449