Drodzy Autorzy, zapraszamy do publikowania artykułów w naszych czasopismach! Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych czasopism.

Portal Czasopism Naukowych to rozpoznawane miejsce prezentacji, promocji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Na portalu umieszczane są wersje elektroniczne czasopism i innych periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN. Wszystkie czasopisma i periodyki publikowane na Portalu są recenzowane oraz indeksowane w międzynarodowych i krajowych bazach danych. Forma prezentacji spełnia wysokie międzynarodowe standardy edytorskie, a w przypadku czasopism, również kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Portal oferuje obecnie 70 czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego), Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Państwowa Akademia Umiejętności.

Każdy periodyk publikowany na ejournals.eu ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową i jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi. Podstawą prezentacji treści są artykuły naukowe pogrupowane w ramach konkretnego numeru. Numery są łączone w roczniki. Można przeglądać zarówno pojedyncze artykuły naukowe, jak i całe numery. Portal zapewnia dostęp do artykułów płatnych  i bezpłatnych -  zróżnicowany w zależności od czasopisma, konkretnego numeru lub daty publikacji. Wiele starszych artykułów naukowych jest dostępnych bezpłatnie.

Lista czasopism