Energetyka – Społeczeństwo – Polityka

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Publikowanie czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-19 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

e-ISSN 2450-2545
Punkty MEiN: 5

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9)

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski
Opublikowano online: 15 listopada 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redakcji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 1-2
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.001.13597

Bełchatów 2030: alternatywne scenariusze transformacji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 3-14
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.002.13598

Bełchatów – wyzwania przyszłości

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 15-21
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.002.13599

Komunikat NSZZ Solidarność KWB Bełchatów

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 22-24
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.003.13600

Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 25-45
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.004.13601

Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej (TETIP) do elektroprosumeryzmu wehikułem do przyszłości tu i teraz

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 46-63
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.005.13602

Informacja o tematyce prac Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w roku 2020

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2021, Numer 1 (9), s. 64-72
Data publikacji online: 22 kwietnia 2021
DOI 10.4467/24500704ESP.21.006.13603