Energetyka – Społeczeństwo – Polityka

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Publikowanie czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-19 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

e-ISSN 2450-2545
Punkty MNISW: 5

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8)

Redaktor naczelny: Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji: Paweł Matuszewski
Opublikowano online: 15 listopada 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 1-2
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.007.11343

Transformacja energetyki (za pomocą reformy ustrojowej rynku energii elektrycznej) do monizmu elektrycznego odnawialnych źródeł energii 2050 – Raport

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 3-87
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.008.11344

Kierunki transformacji polskiej energetyki

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 88-103
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.009.11345

Elektrownia węglowa w Ostrołęce vs. fotowoltaika. Wyniki symulacji i analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej – wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 104-109
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.010.11346

Trajektorie transformacji energetyki – horyzont 2050. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, 18 czerwca 2019 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 2 (8), s. 110-116
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.011.11489