Kierunki transformacji polskiej energetyki

Włodzimierz Ehrenhalt

Abstrakt

Polish Energy Sector: the Basic Direction of the Transformation

The strategy of Polish energy sector should assume systematic change of the  roles of individual energy generation sources. We observe the increasing role of the distributed sources of energy. The conventional coal based energy sources should, under Polish conditions, gradually assume the role of a guarantor of electricity supply. In order to implement such this type of strategy, it is necessary to create a fundamental expertise, that could serve as an Energy Constitution. It could be the basic document for all the strategic changes occurring in the Polish energy system.

Słowa kluczowe: transformation, distributed energy, energy security, coal, polish energy sector, energy doctrine, energy balances
References

[1] Rafał Macuk, Joanna Maćkowiak Pandera, Andrzej Rubczyński, Polska transformacja energetyczna 2017 r., Forum Energii, https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%52F2%252F2018%252Fpolska_transformacja_energetyczna_2017.pdf

[2] New Energy Outlook 2016, Bloomberg New Energy Finance, czerwiec 2016, Bloomberg Finance L.P, https://about.bnef.com/blog/coal-and-gas-to-stay-cheapbut-renewables-still-win-race-on-costs/

[3] Włodzimierz Ehrenhalt, Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce, Rada Dialogu Społecznego, kwiecień 2019, https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Za%C5%82o%C5%BCenia-do-strategii-rozwoju-energetyki-w-Polsce-wersja-elektroniczna.pdf

[4] Potencjał krajowy OZE w liczbach, Urząd Regulacji Energetyki, https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html

[5] Zespół autorski pod red. Deloitte Advisory Sp. z o. o., Polska energetyka na fali megatrendów, Forum Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2016, https://www.forum-energii.eu/public/upload/articles/files/Polska%20energetyka%20na%20fali%20megatrend%C3%B3w.pdf

[6] Energy cooperatives – results of the DGRV Survey, 2018, December 31, https://www.dgrv.de/en/services/energycooperatives/annualsurveyenergycooperatives.html

[7] Konferencja Forum Transformacji Energetycznej, 19 czerwca 2019 r., https://biznesalert.pl/tchorzewski-powodzenie-transformacji-energetycznejbedzie-zalezec-od-nakladow-inwestycyjnych/, https://biznesalert.pl/emilewicztransformacja-energetyczna-wyzwanie-klimat-sprawiedliwa-transformacja/

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.