Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Grzegorz Wiśniewski,

Tomasz Kowalak,

Katarzyna Michałowska-Knap

Abstrakt

Comments to the draft resolution of the Council of Ministers on update of the multi-annual program under the name “Polish nuclear energy program”

The government presented a draft resolution for public consultation on the future of nuclear energy. The article contains detailed expert comments on the text of the resolution and its justification.

Słowa kluczowe: nuclear energy, investment financing, nuclear reactors, renewable energy sources, human resources, public consultations, “Polish Nuclear Power Program”