Bełchatów – wyzwania przyszłości

Paweł Skowroński

Abstrakt

Bełchatów – Challenges of the Future

The article presents technological and economic conditions of electricity production in coalfired units. In this context, the chances of Bełchatów’s survival are considered and various business scenarios are analyzed.

Słowa kluczowe: energy, coal blocks, electricity, industry, services, thermal modernization, heat pumps, hybrid systems

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.