Bełchatów 2030: alternatywne scenariusze transformacji

Paweł Ruszkowski

Abstrakt

Bełchatów 2030: The Altenative Scenarios of the Transformation

The article presents strategic dilemmas of the Bełchatów mining and energy complex. The coal lobby aims to continue the conventional profile by launching a new open pit in Złoczew, and experts from  environmental organizations propose to enter the green investment trend. A responsible strategy for the survival of the Bełchatów energy complex as an employer must assume alternative scenarios.

Słowa kluczowe: Bełchatów, transformation, strategic dilemmas, mining and energy complex, Złoczew, green investments, renewable energy sources, decarbonisation
References

[1] Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Streszczenie, https://www.gov.pl/attachment/c5d4a303-2a45-4225-b84d-d6ad12f7c1c1 [27.01.2021]

[2] Wilczyński, M. 2019, Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów? Zasoby i jakość węgla brunatnego w złożu „Bełchatów” (pole Bełchatów i pole Szczerców) oraz w złożu „Złoczew”, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Warszawa, https://www.documents. clientearth.org/download/16221/

[3] Pepliński, B. 2020, ŻYWNOŚĆ CZY WĘGIEL. Wpływ kopalń na sektor rolno-spożywczy w regionie Bełchatowa, Ekspertyza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Poznań, https://www.researchgate.net/publication/347999816_ZYWNOSC_CZY_WEGIEL_Wplyw_kopaln_na_sektor_rolno-spozywczy_w_regionie_Belchatowa

[4] Gręda D., Kania K., Skomorowska K., Wiśniewski G., 2020, Miejsca pracy w fotowoltaice w latach 2020-2025, „Energia i Recykling” nr 5

[5] Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Pandemia szansą dla OZE, 2020, „Rzeczpospolita” 30.04.

[6] Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, 2010, (red.) Ruszkowski P., Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa.

[7] Giddens A., 2010, Katastrofa klimatyczna, Prószyński i S-ka, Warszawa

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.