Zespól redakcyjny

Tomasz Bańkowski, Veolia, Polska – redaktor statystyczny

Marek Gawron, Collegium Civitas, Polska – redaktor techniczny

Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas, Polska – zastępca redaktora naczelnego

Paweł Matuszewski, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego, Polska – sekretarz redakcji

Paweł Ruszkowski, Collegium Civitas, Polska – redaktor naczelny

Paweł Skowroński, Politechnika Warszawska, Polska – zastępca redaktora naczelnego

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska – zastępca redaktora naczelnego