Recenzenci

Maciej Fila, niezależny ekspert (Wielka Brytania)

Tomasz Kowalak, niezależny ekspert

Katarzyna Marciszel, niezależny ekspert

Anna Oniszk-Popławska, niezależny ekspert

Jan Pakulski, University of Tasmania

Andrzej Przestalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dominik Smyrgała, Collegium Civitas

Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego

Piotr Stankiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Łukasz Tolak, Collegium Civitas

Rafał Wiśniewski, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego

Andrzej Ochocki, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego