Instrukcje i informacje dla autorów

1. Wstępnej kwalifikacji tekstów dokonuje zespół składający się z redaktora naczelnego, zastępców redaktora naczelnego oraz sekretarza redakcji.

2. Teksty przyjęte są kierowane do recenzji. Recenzentów wyznacza redaktor naczelny.

3. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review. Recenzent dokonuje oceny merytorycznej tekstu oraz formułuje rekomendację dotyczącą: przyjęcia tekstu, konieczności dokonania poprawek lub odrzucenia tekstu.

4. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

5. Szablon artykułu do pobrania: Szablon artykułu_PL_ESP.pdf