Praktyki epistemiczne głuchych

Magdalena Dunaj

Abstrakt

Epistemic practices of the deaf

The article presents an analysis of interviews with and for deaf people posted on the website of the project “Deaf Poland Can”. The topic of the analysis are epistemic practices of deaf people, i.e. both the content of deaf people’s knowledge and the ways of gaining this knowledge. Epistemic practices of deaf people have a twofold reference to sensuality. On the one hand, it is noticeable at the level of discourse, which shows the possibilities of a deaf person and his/her specific bodily experience. On the other hand, it is visible at the sign-language level, where elements such as motion and visuality give the descriptions a particular kind of precision.

Słowa kluczowe: Deaf, deafness, embodiment, epistemology, discourse, practice
References

Bahan, B. (2014). Senses and Culture: Exploring Sensory Orientation (s. 233254). W: H-D . L.Bauman, J.J. Murray (eds.), Deaf Gain. Raising the stakes for human diversity .  Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Blankenmeyer Burke, T. (2014). Armchairs and stares. On the privation of deafness (s. 322). W: H-D.L. Bauman, J.J. Murray (eds.), Deaf Gain. Raising the stakes for human diversity . Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Byrd, T., Consoli, J.T. (2007). Deaf Space. Gallaudet Today: the Magazine, Spring.

Czajkowska-Kisil, M. (2014). Opis gramatyczny polskiego języka migowego, niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki.

De Clerck, G.A.M. (2012). Contributing to an era of epistemological equity: a critique and analternative to the practice of science (s. 1944). W: P.V. Paul, D.F. Moores (eds.), Deaf Epistemologies. Multiple perspectives on the acquisition of knowledge, Washington: Gallaudet University Press.

Elliott, E.A., Jacobs, A.M. (2013). Facial Expressions, Emotions, and Sign Languages. Frontiers in Psychology, 4(115), 14.

Friedner, M., Helmreich S. (2012). Sound Studies Meets Deaf Studies. Senses & Society, 7(1), 7286.

Howes, D. (2003). Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory .  Ann Arbor, Mi: University of Michigan Press.

Jankowski, K.A. (1997). Deaf Empowerment: Emergence, Struggle and Rhetoric. Washington: Gallaudet University Press.

Jonathan, R. (2000). I see a voice. A philosophical history of language, deafness and the senses . London: Flamingo.

Levänen, S., Hamdorf D. (2001). Feeling vibrations: enhanced tactile sensitivity in congenitally deaf humans. Neuroscience Letters, 301, 7577.

Łozińska, S. (2012). Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym  (PJM) (s. 8997).W: K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołka (red.), Ruch w języku język w ruchu. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Napoli, D.J. (2014). A magic touch. Deaf Gain and the benefits of tactile sensation (s. 211–232). W:H-D.L. Bauman, J.J. Murray (eds.), Deaf Gain. Raising the stakes for human diversity. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Padden, C., Humphries, T. (2005). Inside Deaf culture. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Podgórska-Jachnik, D. (2013). Głusi. Emancypacje. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Rée J. (1999). I see a voice. A philosophical history. London: HarperCollins Publishers.

Rutkowski, P., Łozska S. (2011). O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych. W: M. Bańko, D. Kopcska (red.), Różne formy, różne treści (s. 211224). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Świdziński M., Rutkowski P. (2014). Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w zykach wizualno-przestrzennych. W: P. Rutkowski, S. Łozska (red.),Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Źródła internetowe:

http://www.gluchapolkapotrafi.pl/wywiady [dostęp: 10.10.2017].

https://www.facebook.com/G%C5%82ucha-Polka-Potrafi-1492402737666868/ [dostęp: 10.10.2017].

https://www.youtube.com/watch?v=BfilMGDkzHg [dostęp: 10.10.2017].

http://techtv.mit.edu/videos/3435-speakers-and-signers-ben-bahan-deaf-ways-extending-sensory-reach [dostęp: 10.10.2017].