Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

Zastępca redaktora naczelnego
Mariusz Kairski (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz redakcji
Katarzyna Linda-Grycza (Uniwersytet Gdański)

Zespół redakcyjny
Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)
Kamil Pietrowiak (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Splisgart (Uniwersytet Gdański)
Filip Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński)

Redaktorzy tematyczni
Karolina Bielenin-Lenczkowska – literaturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski)
Anna W. Brzezińska – rzemiosło i kultura tradycyjna (Uniwersytet im Adam Mickiewicza)
Marta Rakoczy – filozofia (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Rakowski – medycyna (Uniwersytet Warszawski)

Redaktor językowy (język polski):
Jerzy Toczek

Redaktor językowy (język angielski):
Katarzyna Byłów