Kontakt

Adres redakcji

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej
Instytut Archeologii i Etnologii
Wydział Historyczny UG
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk

Kontakt

email: etnografia@ug.edu.pl
tarzycjusz.bulinski@ug.edu.pl


WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
http://wyd.ug.edu.pl

wydawnictwo@ug.edu.pl