Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Sekretarz redakcji: Katarzyna Linda-Grycza

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

ISSN 2392-0971
e-ISSN 2543-9537
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018

Redaktor naczelny: Tarzycjusz Buliński
Zastępca redaktora naczelnego: Mariusz Kairski
Sekretarz redakcji: Katarzyna Linda-Grycza
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 7-11
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.001.11160

STUDIA I ROZPRAWY

Antropologia zmysłów i sensoryczna etnografia – geneza, założenia, podejścia badawcze

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 15-40
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.002.11161

Świadomość, samoświadomość, jaźń a zmysł haptyczny w kontekstach kultury i biologii

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 41-60
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.003.11162

Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. III)

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 61-79
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.004.11163

Feeling Visuality. Ideas of the Congenitally Blind People on the Sense of Sight and the Ability to See

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 81-101
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.005.11164

Praktyki epistemiczne głuchych

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 103-116
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.006.11165

Widzieć inaczej. Komentarz do doświadczeń osób chorujących na śnieg optyczny

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 117-132
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.007.11166

Pamięć zmysłów. Oznaki przejściowości

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 133-150
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.008.11167

Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 151-189
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.009.11168

Trauma świadka, trauma ofiary? Holokaust i antypolska akcja w pamięci osób urodzonych w Galicji Wschodniej

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 191–210
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.010.11169

MATERIAŁY, PRAKTYKI, GŁOSY

Teren uzmysłowiony

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 213-219
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.011.11170

Być „chodzącą organizacją pozarządową” w Kiberze – badania terenowe a działalność aktywistyczna

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 221-235
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.012.11171