Filozoficzne Problemy Edukacji

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Zastępcy redaktora naczelnego: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

e-ISSN 2545-0948
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019)

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nowa humanistyka i język współczesnej pedagogiki. Interdyscyplinarne przesłania.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 1–9
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.001.10955

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część pierwsza: religijne podstawy wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 11–27
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.002.10956

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część druga: Cele, metody i efekty wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 29–47
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.003.10957

Education and Freedom. An Essay on Józef Tischner’s Pedagogical Thought

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 49–65
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.004.10958

O tym, co z relatywizmu nie wynika. Perspektywa współczesnej socjologii wiedzy naukowej.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 67–91
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.005.10959

Historical Concept of Philosophy of Education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 93–109
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.006.10960

We władzy słów i spojrzenia. Bartleby, impotencja władzy i nawiedzony uniwersytet 

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 111–131
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.007.10961