Analiza ramowa rzeczywistości według Ervinga Goffmana

Wiesław Andrukowicz

Abstrakt
Erving Goffman’s frame reality analysis
 
This article is presenting Erving Goffman’s multilayer and polysemy reality analysis and analysis of our real and symbolic social life. This analysis should provoke a reader to think about world we are living (full of interaction rituals and dictated interpretation schemas) but first of all to think how to create and develop a man succeed in a world of paradox of being actor and a spectator.
Słowa kluczowe: analiza ramowa, rzeczywistość, gra, scena, występ
References

Bachtin M. (1982). Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski. Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.

Berlin I. (1994). Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba. PWN, Warszawa.

Blumer H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Bradley F.H. (1914). Essays on Truth and Reality. Clarendon Press, Oxford.

Dummett M. (1998). Logiczna podstawa metafizyki, tłum. W. Sady. PWN, Warszawa.

Gadamer H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej,tłum. B. Baran. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Goffman E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. S. Burdziej. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Wydawnictwo KR, Warszawa.

Goffman E. (1981). Forms of Talk.University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

James W. (1998). Pragmatyzm: nowe imię paru starych stylów myślenia, tłum. J. Prokopiuk. Wydawnictwo KR, Warszawa.

Kartezjusz (2006). Medytacje o filozofii pierwszej,tłum. J. Hartman. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.

Piotrowski A. (1999). Ład perspektyw analitycznych w twórczości Ervinga Goffmana. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 31, nr 3, s. 57–103.

Platon (1951). Timaios, Kritias, tłum. W. Witwicki. PWN, Warszawa.

Prigogine I., Stengers I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, tłum. K. Lipszyc. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Tischner J. (1998). Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Wydawnictwo Znak, Kraków.

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.