Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pedagogika dyskursywna w społeczeństwie pedagogii

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 1-17
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.001.12939

Archaeology of the term “kształcenie”. On the history of the 20th century Polish systematic educational science

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 19-38
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.002.12940

Erazm z Rotterdamu jako nauczyciel humanizmu chrześcijańskiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 39-60
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.003.12941

Utrzymywanie się w żywiole myślenia jako zadanie pedagogiki

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 61-74
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.004.12942

Philosophy of education in Lviv-Warsaw School. Twardowski’s and his students’ philosophical conceptions of education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 75-91
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.005.12943

Inny i inność a obszar „nowej etyki”. Refleksje na pograniczu filozofii i edukacji międzykulturowe

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 93-107
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.006.12944

Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 109-125
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.007.12945