Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Pedagogy of Asylum as a Utopia of Hospitality. A Review of Basic Assumptions

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.001.15166

Świat jako podstawowa kategoria filozofii wychowania Martina Bubera

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.002.15167

Civility – a discourse absent from pedagogy. An attempt at (re)constructing the concept

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.003.15168

Dziecko jako byt pogranicza. Romantyczne ujęcie dziecka w kontekście edukacji

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.004.15169

O podwójnej problematyczności refleksji w pedagogice  na przykładzie badań nad paradygmatem i językiem

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.005.15170

Myśl twórcy nowożytnej idei olimpijskiej Pierre’a de Coubertina w kontekście współczesnych wyzwań wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w Polsce

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021),
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.006.15171