Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

     Index copernicus

        CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 

     Bibioteka Nauki

 

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

     Google Scholar

     Arianta

     Sherpa/Romeo

     MIAR

    Most wiedzy

     BASE

     Worldcat