Procedura recenzowania

Tekst przesłany do redakcji podlega recenzji redakcyjnej, podczas której sprawdzana jest:

- zgodność z profilem czasopisma

- spełnienie wymogów akademickiej stawianych publikacji akademickiej

- spełnienie wymogów edytorskich.

Po wstępnej recenzji wewnętrznej i akceptacji tekstu przez redakcję zostaje on przesłany do podwójnej ślepej recenzji (double-blind review).